11 oktober, 2016

Fler kvinnor ombord i Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race ändrar reglerna så att fler kvinnor kan vara med i denna världens längsta havskappsegling. De team som kör med enbart män i besättningarna i kommande upplaga av Volvo Ocean Race får ta med sig en man mindre än förra gången, det vill säga max sju seglare. De som använder blandade team får däremot en stor fördel.

Helt manliga besättningar blir fortfarande tillåtna, men det är en klar fördel att ta med sig bra kvinnliga seglare ombord. Det finns också möjlighet att variera besättningarna inför respektive delsträcka, beroende på väderförhållanden.

Tävlingsledningen har även bestämt att ändra regeln om hur många ombord som ska vara under 30 år till uttrycket ”yngre seglare”.

Förändringarna gäller inför Volvo Ocean Race 2017–18. De möjliga kombinationerna av besättningar blir:

7 män;

7 män och 1 eller 2 kvinnor;

7 kvinnor och 1 eller 2 män;

5 män och 5 kvinnor;

11 kvinnor

De team som vill ändra besättningar mellan delsträckorna under pågående race kan även göra det i nästa upplaga av tävlingen, som startar från Alicante i Spanien i oktober 2017. Elva städer jorden runt kommer att få besök av Volvo Ocean Race och även bli arenor för In-Port Race. Teamen måste dock ha samma besättning ombord som på delsträckan före eller efter målgång till respektive hamn. Undantaget är besättningar som bara har sju män ombord. De kan ta med en kvinna också under in-port race.

Det här innebär en öppning för flera av världens främsta kvinnliga seglare att vara med på en eller flera delsträckor under Volvo Ocean Race. Till exempel den världsberömda engelska seglaren Ellen MacArthur, som har varit mycket framgångsrik i Vendée Globe 2001, där hon kom tvåa.

 

Foto: Corinna Halloran, Marc Bow, Paul Todd och Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race.