17 oktober, 2016

Snabb ökning av antalet stulna båtmotorer

Antalet stulna båtmotorer i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Skadorna drabbar båtägare runt om i landet, med stora ekonomiska och praktiska konsekvenser. Till och med 30 september stals 1 938 båtmotorer.

batmotorstolder-q3-2016

Under 2016 har det polisanmälts 1938 stulna båtmotorer i landet vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

Mellan 1 januari och 30 september har det polisanmälts totalt 1 938 stulna båtmotorer, vilket är en ökning jämfört med samma period 2015.

– Men den totala ökningen av stölder ligger under de två första kvartalen i år, säger Carina Birking på Larmtjänst.

Under kvartal 1 och 2 polisanmäldes 315 respektive 764 stulna motorer. Detta var en ökning med 43 respektive 26 procent. Under kvartal 3 polisanmäldes 859 stulna motorer vilket är något färre jämfört med samma period 2015 då det polisanmäldes 984 motorer.

Flest motorer är stulna i polisregion Stockholm. Där har det polisanmälts 547 stulna motorer vilket utgör 28 procent av alla motorstölder. I regionen har stölderna ökat under alla tre kvartalen. I polisregion Väst har det polisanmälts 372 motorer, vilket är en minskning med 62 motorer jämfört med samma period förra året.

I region Syd har stölderna ökat med 20 procent under året. Där polisanmäldes 283 motorer under de tre första kvartalen vilket kan jämföras med 235 motorer under samma period 2015.

Även stölderna av motorbåtar har ökat under året. Mellan den 1 januari och 30 september har det polisanmälts 1054 stulna motorbåtar vilket kan jämföras med 991 motorbåtar under samma period 2015. Flest stölder är gjorda i region Stockholm. Där polisanmäldes 391 stölder av motorbåtar vilket kan jämföras med samma period 2015 då det polisanmäldes 364 stulna motorbåtar. I region Skåne har stölderna ökat med nästan 25 procent. I år har det polisanmälts 142 motorbåtar vilket kan jämföras med 114 under samma period 2015.

Källa, text och diagram: Larmtjänst.

 

Bilden:

båtmotorstölder q3 2016.jpg

Diagrammet visar stöld av båtmotorer under kvartal 1–3 fördelat på polisregioner.