2 november, 2016

Romson kritiseras för uttalande om bottenfärg

Ett enigt konstitutionsutskott, KU, kritiserar förre statsrådet Åsa Romson (MP) för uttalanden förra året till tidningen På Kryss.

KU menar att den tidigare klimat- och miljöministern inte borde ha gett sin syn på hur reglerna för båtbottenfärger ska tolkas eftersom det kunde uppfattas som ett direktiv från regeringen.

Intervjun i tidningen handlade om Romsons intresse för båtar och båtliv men också om varför hon använt bottenfärg som innehåller flera gånger mängden kopparoxid som var tillåten för fritidsbåtsfärger i Östersjön. Hon svarade att färgen var och är tillåten att använda på grund av EU:s fritidsbåtsdirektiv.

Den tolkningen av reglerna underkändes av bland andra chefen för miljösektionen på Transportstyrelsen, Anna Pettersson. Oavsett sakfrågan anser KU att det var fel av Romson att uttrycka sin åsikt om hur reglerna ska tolkas. KU menar att uttalandet kan uppfattas som ett direktiv från regeringen vilket endast får meddelas via förordningar och reglerbrev.

Romson borde ha varit mer återhållsam i sitt uttalande, menar KU.

Text: Bengt Anderhagen