10 november, 2016

RS Storsjön Sjöräddningssällskapets senaste räddningsstation

Sjöräddningssällskapet (SSRS) presenterar en ny räddningsstation: RS Storsjön. Stationen är resultatet av flera års arbete och ett nära samarbete med räddningstjänsten och polisen i Jämtland. Stationen är godkänd av Sjöräddningssällskapet som en operativ räddningsstation, den 69:e i ordningen.

– Det är det här vi har kämpat för. Det har varit nervöst de sista veckorna inför ackrediteringen. Men allt gick bra! Nu är vi enormt lättade, glada och stolta, säger Peter Allansson, stationsansvarig vid RS Storsjön.

Sjöräddningssällskapet har haft området under övervägning i flera år och länge fört samtal med engagerade båtmänniskor i området. Efter en fördjupad dialog och kontakt med både räddningstjänst och polis i regionen kunde det praktiska arbetet påbörjas. Sommaren 2014 blev Sjöräddningssällskapet inbjudna till Östersund och Storsjön och besökte Storsjöyran med två räddningsbåtar. Målet var att visa upp verksamheten och samtidigt praktiskt undersöka förutsättningarna för att starta en räddningsstation i Jämtlands län.

Många frivilliga krafter anmälde sitt intresse och ett år senare drog verksamheten igång som en projektstation. Att starta räddningsstationer i insjöar är en del i en medveten strategi för att minska antalet omkomna till sjöss.

– I dag sker merparten av alla drunkningsolyckor i insjöar. För att verkligen nå vår vision – noll omkomna i svenska vatten – måste vi agera i allt större utsträckning vid insjöar, säger Andreas Arvidsson, operativt ansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Tiden som projektstation har varit en lärotid, då frivilliga sjöräddare tränats och utbildats i Sjöräddningssällskapets regi. I går skedde slutprovet, då viktiga moment hårdtestades under en skarp övning.

– Vi har övat enormt mycket det här året, till exempel simulerat grundstötningar och övat på att ta upp personer upp vattnet. Dessutom har vi blivit utkallade på ungefär 20 larm under sommaren, så det är ju tydligt att vi behövs. Till exempel har vi hjälpt till vid grundstötningar, flottar på drift och flera motorhaverier, säger Peter Allanson.

RS Storsjön täcker ett stort område med ett aktivt båtliv. Från hemmahamn till södra delen av sjön är det 30 sjömil. Flera kommuner gränsar mot sjön.

– Vi har ett jättebra samarbete med räddningstjänsten i hela Jämtland. Flera av våra frivilliga är också anställda inom räddningstjänsten. Det gör att vi får samma rutiner och kan dra fördel av varandras kunskaper.

Nu ansöker stationen om möjlighet att bygga ett stationshus i hamnen, och på sikt hoppas de också kunna hitta donatorer för en större, täckt räddningsbåt.

 

FAKTA: RS STORSJÖN

Stationen har 25 frivilliga sjöräddare och en sex meter lång räddningsbåt, Rescue Stina Sore. Hemmahamnen är Östersund.

RS Storsjön är den tredje sjöräddningsstationen som inte ligger inom svenskt sjöräddningsområde (längs kusterna samt Vänern, Vättern och Mälaren). Sedan tidigare finns även stationer vid Hjälmaren och i Kronoberg. Sjöräddningssällskapet har också ett samarbete med räddningsvärnet vid Bolmen och en projektstation i Siljan/ Runn i Dalarna.

storsjon-ar-sjoraddningssallskapets-nya-raddningsstation