20 januari, 2017

Lommabuktens Seglarklubb Årets Båtklubb 2016

Årets Båtklubb firades på Båtmässan i Göteborg. Lommabuktens Seglarklubb är Årets Båtklubb 2016. Tidningen Båtlivs redaktion och läsare har utsett den mycket aktiva klubben i konkurrens med andra båtklubbar i hela Sverige. Prisutdelningen skedde på Båtmässan i Göteborg lördag 4 februari.

Priset är – förutom ära och berömmelse – en magnifik mahognyskylt tillverkad av båtbyggare Thore Berntsson att placeras på klubbstugan samt båtprylar värda cirka 125 000 kr.

Utmärkelsen ges till en båtklubb, ansluten till något av SBU:s båtförbund, som i sitt arbete har skapat goda förutsättningar för gott kamratskap, trivsam samvaro, gott sjömanskap, sjösäkerhet och förståelse för en god miljö hos sina medlemmar.

– Vi är glada för att vi än en gång har hittat ett positivt föredöme för många andra av Sveriges cirka 1 000 båtklubbar, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för Båtliv.

Tidningens motivering till att Lommabuktens Seglarklubb vann pris som Sveriges bästa båtklubb 2016:

”Lommabuktens Seglarklubb är en komplett båtklubb med ett stort engagemang och en omfattande verksamhet. Klubben har aktiviteter för medlemmarna om seglarskola, kursverksamhet och kappseglingar upp till SM-nivå. Klubbhuset vid Lommabuktens inlopp är centrum i verksamheten som lockar medlemmar i alla åldrar.”

Prisutdelningen ägde rum på Båtmässan i Göteborg lördagen 6 februari. Priset delades ut av Bengt Gärde, ordförande i Svenska Båtunionen (SBU).

Tävlingen Årets Båtklubb arrangeras av tidningen Båtliv, som är officiellt organ för Svenska Båtunionen (SBU) och Europas största båttidning. Tidningen når med sin upplaga på 140 200 exemplar (TS 2014) sex gånger per år båtägare i hela landet.

Lommabuktens Seglarklubb i Lomma har utsetts till Årets Båtklubb 2016. Klubben är mycket aktiv hela året runt och har cirka 1 000 medlemmar.