23 januari, 2017

Träbåtbyggarna organiserar sig och säkrar hantverket

En organisation för träbåtbyggare har bildats: Träbåtbyggarnas Riksorganisation. Syftet är att samla och stärka den svenska båthantverksbranschen för att kunna bevara vårt marina kulturarv. 

Båthantverkare runtom i landet har i många år känt behov av en organisation för att säkerställa att de kvalitetskrav kunderna som söker professionell hantverkshjälp uppfylls. Gesäll- och mästarbrev i yrket utfärdas redan och bygger på ett regelverk som handläggs av Sveriges Hantverksråd. För att dessa regler ska kunna regleras krävs en motpart och denna kommer den nybildade riksorganisationen för träbåtsbyggarna, Träbåtbyggarnas Riksorganisation, att bli.

Träbåtsbyggarnas Riksorganisation ska dessutom företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndighet, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ.

Det första årsmötet äger rum på Båtmässan Allt för sjön 3 mars. Då ska styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning väljas. Organisationen leds än så länge av en interimsstyrelse.

– En organisation blir aldrig bättre än medlemmarna som med sin kompetens skapar kvalitetsbegreppet. Det är det vi ska verka för, säger Göran Hernlund som är ordförande i interimsstyrelsen.

– Alla som vill engagera en båtbyggare för ett uppdrag ska veta att organisationens medlemmar är kvalificerade och pålitliga och att resultatet blir det önskade eller bättre.

Bildandet av Träbåtbyggarnas Riksorganisation har skett med hjälp av Hantverkarnas Riksorganisation, dit den nya organisationen är ansluten. Det betyder att medlemmarna även kommer att följa Hantverkarnas kvalitetspolicy.

 

 

Bildtext:

Med vid bildandet av den nya organisationen. Fr. v. Johan Nilsson, Mattias Malmros, Henrik Johnson, Anders Annell, Göran Hernlund, Thomas Larsson, Johan Sterndal (Hantverkarnas Riksorganisation) och Pierre Dunbar. Foto: Träbåtbyggarnas Riksorganisation.