1 februari, 2017

SBU bjuder in till ”Stora Båtklubbsdagen” i Göteborg 4 februari

Under 2017 års Båtmässa på Svenska Mässan i Göteborg bjuder Svenska Båtunionen (SBU) in båtklubbar och press till ”Stora Båtklubbsdagen” 4 februari kl. 10–16. Under dagen anordnas föreläsningar och diskussioner som behandlar viktiga ämnen i båtklubbsarbetet runt om i landet på teman som båtmiljö, juridik och sjösäkerhet.

För alla SBU-anslutna båtklubbar som besöker mässan är Stora Båtklubbsdagen ett måste. Dagen innehåller en rad aktuella ämnen som berör dagens båtklubbar, såsom konsekvenser av momsbeslut på båtklubbsarrende, hur man miljövänligast handskas med havstulpaner, stöldmärkning av motorer, säker hamn, systematiskt miljöarbete i båtklubben och smarta appar för framtidens båtklubbsarbete.

Svenska Båtunionen, paraplyorganisation för Sveriges Båtklubbar och med över 170 000 enskilt anslutna medlemmar, grundades 1928 och verkar för ett aktivt, miljövänligt och sjösäkert fritidsbåtliv. Svenska Båtunionen har under de senaste året bland annat fört ett aktivt lobbingarbete för att det ska finnas möjligheter att arbeta frivilligt och ideellt i båtklubbar.

Plats: Gothia Convention Centre

Tid: lördag 4 februari, kl 10-16