1 februari, 2017

Fortsatt stark utveckling för Volvo Penta

Det går bra för Volvo Penta. Orderingången fjärde kvartalet 2016 ökade med 20 % jämfört med samma period 2015 och resultatet ökade med 11 %. Enligt företaget är orsaken en fortsatt stark försäljningstillväxt inom marindieslar och offroadmotorer.

Det svenska båtmotorföretaget är mycket internationellt orienterat. Medan den nordiska marknaden främst är inriktad på utombordarbåtar hittar Volvo Penta nya kunder internationellt.

De stora varven i England, Italien och USA använder i stor utsträckning Volvo Pentas motorer och framdrivningssystem. Princess Yachts i England är till exempel en stor kund.

Volvo Penta, som är en del av AB Volvo, redovisade sitt resultat 1 februari 2017. I rapporten säger Volvo Penta bland annat:

”Den totala fritidsbåtmarknaden fortsätter att vara stabil med tecken på viss tillväxt. Segmentet för bensinmotorer fortsätter att vara på en låg nivå, men Volvo Penta tar marknadsandelar. Volvo Penta har tilldelades en utmärkelse för sin patentsökta ”easy drain solution” på den marina fackmässan IBEX. Volvo Pentas lösning är den första av sitt slag för bensinmotorer. Systemet tömmer motorn på havsvatten med ett enda knapptryck, oavsett om båten ligger i vattnet eller står på land.

Marknaden för kommersiella båtmotorer är fortsatt påverkad av låg efterfrågan från kunder i olje- och gasindustrin.

Under Q4 steg nettoorderingången med 20% till 10 093 enheter medan leveranserna av motorer minskade med 4% till 9 013 motorer.

Nettoomsättningen steg med 8% till 2 409 Mkr (2 228). Justerat för förändrade valutakurser var ökningen 3%, varav nettoomsättningen inom motorer ökade med 3% framförallt drivet av en positiv produktmix samt ökningar för dieselmotorer för fritidsbåtar och industrimotorer för offroadbruk. Justerat för valuta steg nettoomsättningen inom service med 2% framförallt drivet av tillväxt för industrimotorer för offroadbruk.

Rörelseresultatet uppgick till 156 Mkr (140). Rörelsemarginalen var 6,5% (6,3) positivt påverkad av förändrade valutakurser vilket delvis motverkades av ökade kostnader för forskning och utveckling. Jämfört med Q4 2015 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser med 50 Mkr.

För helåret 2016 steg nettoomsättningen med 5% till 9 893 Mkr (9 406). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 269 Mkr (1 102), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,8% (11,7). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1 269 Mkr (1 086).