13 februari, 2017

Säkra Hamnar prisas på tre platser i Sverige

Försäkringsbolaget If:s initiativ Säker Hamn fyller tio år. Det varumärkesskyddade konceptet har lett till färre skador och lägre försäkringspremier. I samband med jubileet delar If ut pris till tre av Sveriges Säkra Hamnar.

Säker Hamn är ett varumärkesskyddat koncept som bekräftar och uppmuntrar skadeförebyggande arbete i småbåtshamnarna.

– Vi drog igång konceptet eftersom vi tyckte vi att det var synd att bra säkerhetsarbete i hamnarna inte betalade sig. Alla båtägare betalade samma premie, oavsett var och hur båten låg. Genom Säker Hamn kunde försäkringen kundanpassas, säger Matts René, båtexpert på If och initiativtagare till certifieringen.

I samband med 10-års jubiléet har Sveriges tre säkraste säkra hamnar utsetts. Vinnarna är de som haft minst skador rapporterade till If under 2010-2016.

Vinnarna är

Över 500 båtplatser: Getteröns småbåtshamn/marina i Varberg

101-500 båtplatser: Tumlarens Båt & Bryggförening i Torslanda

Upp till 100 båtplatser: Värnamo Motorbåtsklubb

– De tre utmärker sig med avsevärt färre stölder och båtskador än genomsnittshamnen och ger tack vare detta sina båtplatsinnehavare ett mycket tryggare båtägande. Genom en aktiv närvaro och bevakning har man visat att det går att hålla skador på en väldigt låg nivå. Vi är stolta över att få kora dessa hamnar ”Sveriges Säkraste Säker Hamn”, säger Matts René.

Säker Hamn

För att en hamn ska bli certifierad Säker Hamn ska den uppfylla tre kriterier. Den ska vara skyddad från öppen sjö och utomstående trafik, ha reglerad andrahandsuthyrning samt ha bevakning utförd av medlemmarna.

– Att medlemmarna vaktar i stället för ett vaktbolag tyder på ett helt annat engagemang och inställning till båtlivet. De sitter vakt hela nätterna och går inte bara förbi då och då, de öser varandras båtar, släcker landtärnor och ringer upp ägaren om något verkar fel med en båt. Deras engagemang visar sig även i färre sjöskador, säger Matts René.

Idag är drygt 100 hamnar mellan Malmö och Haparanda certifierade.

 

Bilden: Leon Zaborowski, från Getterön Marina och Matts René, If.