24 februari, 2017

Eskaderklubben Tobis söker nya medlemmar

Eskaderklubben Tobis söker fler medlemmar. De vill ha kontakt med alla som är intresserade av långsegling i både nära och fjärran hav.

Klubben startade 1997 och valde Tobisgrisslan till sin logotyp. Grisslan, som finns i hela norden och på många andra platser längs norra halvklotets kuster, är vår symbol för friheten och vår flykt. Du kan se den då den kommer in i mellanskärgårdarna på sensommaren, en ca 55 cm lång sotsvart fågel med en stor vit oval på vingen.

Att segla eskader innebär att segla i grupp längs en förutbestämd rutt. Det ger en viss trygghet till sjöss och extra vägledning och handräckning, vid t.ex. tilläggning. Att följa med på eskadersegling skall vara tryggt, roligt och lärorikt. ”Mot nya spännande mål” är en god sammanfattning. En viktig del i vår klubb är att lära känna varandra och få nya vänner.

Varje år ordnar vi en eskadersegling, så kallad ”Tobisflykt”, vanligtvis två veckor i juli, för det mesta i nordiska farvatten, 5–15 båtar brukar delta. Vi varvar seglingarna med restaurangbesök, guidade visningar om det finns intressanta omgivningar – och förstås mycket trevligt umgänge i hamnarna.

Eskadermål de gångna åren har varit segling i Finland och Ryssland genom Saima kanal till operafestivalen i Savonlinna i Finland, de baltiska staterna, öarna i Rigabukten, Polen, Nordtyskland, Danmark, Bohuskusten, norska sydkusten, Höga kusten och Skottland, där de deltog i the Classic Malts Cruise mm.

Sällskapet har även ordnat ”Fjärrflykter”, i chartrade båtar, i olika delar av Medelhavet och Karibien och i höst seglar ett gäng tobisar två veckor i Kroatien. Under vinterhalvåret ordnar de olika träffar.

I sommareskadrarna kan gästande båtar med besättning, som ännu inte är medlemmar, delta. Gästerna kan sedan, om intresse finns, söka medlemskap i klubben.

Medlemsantalet ligger omkring 45 personer och 18 båtar är registrerade. Några medlemmar bor och har hemmahamn utanför Stockholmsområdet.

www.tobiseskader.se