9 mars, 2017

Lär dig mer om båtmiljö på Allt för sjön 2017

I samband med Allt för sjön kommer Svenska Båtunionen och båtmiljö.se att anordna en pop-up monter med olika båtmiljöaktiviteter under mässans sista dagar 9–12 mars. Besökarna kommer ha möjlighet att skapa sin egen havstulpanvarnare, delta i ett quiz, få tips om metoder att slippa påväxt på båten och anmäla sig till en mobiltjänst som varnar för havstulpaner.

I Svenska Båtunionens monter (C:0326) kommer mässbesökare under 9-12 mars att kunna delta i olika aktiviteter under temat Havstulpanvarningen. Projektet går ut på att minska användningen av giftig bottenfärg och istället informera om alternativa sätt att hålla sitt skrov rent och fritt från växter.

Havstulpanvarningen är en del av projektet Ren botten utan gift som drivs gemensamt av Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Projektet finansieras med medel från Havs- och Vattenmyndigheten.

Besökarna välkomnas att fylla i vårt båtmiljöquiz, ta del av information och diskutera miljövänliga alternativ till att rengöra sin båt. Man kommer också att kunna anmäla sig till mobiltjänsten Havstulpanvarningen.

Under helgen 11-12 mars kommer montern förvandlas till en verkstad. Under en workshop i verkstaden ges möjligheten att skapa en egen havstulpanvarnare. Varnaren monteras på egen brygga och när man ser att havstulpanerna börjar växa är det dags att dra upp båten.