7 mars, 2017

Polarbåten besöker Allt för sjön

Teamet bakom den kommande polarexpeditionen, Row around Svalbard besöker båtmässan Allt för sjön i Älvsjö. Roddbåten Albedo kommer att finnas på plats både under Allt för sjön 4–12 mars och Vildmarksmässan 10–12 mars.

Isarna i Arktis smälter. En expedition som tidigare inte varit genomförbar är idag fullt möjlig.

Friluftsfrämjandets ambassadör Sören Kjellkvist och Glenn Mattsing sätter fokus på klimatförändringarna genom att ro från Tromsö, över Norra ishavet och runt Svalbard via ett tidigare permanent istäckt område. De genomför den över 300 mil och två månader långa expeditionen i en sju meter lång roddbåt byggd för oceaner och räknar med att färdas i snitt sju mil per dygn. De ror växelvis dygnet runt.

Row around Svalbard är polarexpeditionen med syfte att visa svenska skolelever hur Arktis förändras, i både film och bild. Smältande havsisar, hotade djurarter och polarupptäckare som Andrée är några ämnen. Under expeditionen publiceras filmer och bilder i sociala medier. Avsikten är även att samla in ett underlag till en pedagogisk plattform som ska göra bilden av vad som sker här tydlig och lättillgänglig för skolelever.

– Vi vill visa och synliggöra Arktis drastiska förändring i nutid och låta skolelever ta del av klimatförändringarnas påverkan i ett spännande koncept, säger Sören.

 

 

Glenn Mattsing, Kil, är utbildad biolog med rovdjur som specialitet men har ägnat de senaste åren inom media- och resebranschen. Glenn var tidigare chefredaktör för äventyrstidningen Outside Magazine och har utvecklat äventyrsresor bland annat på Grönland. Glenn deltog 2013 i en seglingsexpedition i syfte att hitta Nordenskiölds försvunna skepp Vega.

 

Sören Kjellkvist, Knivsta, har bland annat paddlat Norges kust utan medhavd mat och pengar för att aktualisera frågan om konsumtion och lyft frågan om allemansrätten genom att leva av naturen i 50 dygn i Jämtlands vildmark. Vidare har han tillsammans med Friluftsfrämjandet och Bergans grundat välgörenhetssatsningen Äventyrliga dagen.