Skeppsholmen får nya kajer

Kajerna och dykdalberna runt Skeppsholmen i Stockholm är i så dåligt skick att de behöver renoveras. I dagarna påbörjar Statens fastighetsverk arbetet som kommer att delas in i etapper för att störa allmänhet och hyresgäster så lite som möjligt. Samtidigt förbättras kajernas tillgänglighet, både vad gäller belysning och ramper. Projektet väntas vara klart under 2020.
Det är den östra Skeppsholmskajen, från Kastellholmsbron till muren mitt emot Nationalmuseums kortsida, som måste göras om. Kajsträckan renoverades visserligen för ett femtontal år sedan men på ett sätt som tyvärr inte har visat sig hållbart i längden.

– Idag har vi problem med att fyllnadsmassan under kajerna släpper på sina ställen och glider ut i vattnet. För att förhindra detta kommer vi att riva den nuvarande konstruktionen och bygga ett cementfundament som både stöttar och stoppar. Ovanpå detta byggs sedan en promenadvänlig brygga, säger Bo Monell, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Under den första etappen, som Statens fastighetsverk påbörjar i dagarna, är det kajen från Kastellholmsbron till färjelägret för Djurgårdsfärjan som byggs om.

– Kastellholmsbron kommer att vara öppen under hela projektet men under första etappen leder vi om biltrafiken som nu kommer att gå en bit längs den södra kajen. Bussen fortsätter att gå som idag och gående kommer att hänvisas rätt med tydliga skyltar. Skepps- och Kastellholmen kommer därför att vara fullt tillgängliga under hela projektet, säger Bo Monell.

Ett viktigt inslag på Skeppsholmen är de stora båtar som ligger förtöjda här. För att underlätta för båtägarna under renoveringen kommer Statens fastighetsverk att skapa en tillfällig pontonlösning. Genom projektet renoveras även holmens pollare och dykdalber vilket ska säkerställa en bra förtöjning för såväl små som stora båtar framöver.

Fakta Skeppsholmen och dess kajer
Den svenska örlogsflottan var från början placerad nedanför slottet Tre kronor. På 1600-talet lät Drottning Kristina flytta varv och flottbas till Skeppsholmen, som då hette Lustholmen. Detta namn kom sig av att holmen tidigare använts av Gustav Vasa och hans familj som sommarnöje. När flottan flyttade till Skeppsholmen på 1640-talet behölls den naturliga strandlinjen. På den nordöstra sidan sluttade berget brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid dykdalber.

Kajerna på Skeppsholmen utgör idag cirka 795 meter och dykdalberna är 18 till antalet. Det finns uppgifter om att dykdalber uppfördes redan när flottan flyttade hit på 1640-talet. Under 1700-talet rätade man ut Skeppsholmens naturliga strandlinje genom utfyllnader och kajanläggningar.

Med den kommande renoveringen skapar Statens fastighetsverk stabila och säkra kajer och dykdalber med lång livslängd. Såväl kajer som dykdalber är statligt byggnadsminne.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*