4 maj, 2017

Även fiskar kan få värmeslag

Fiskar kan anpassa sig till ökande havstemperaturer, men inte alla. Det finns risk för att hela populationer kan dö ut när klimatet förändras. Och det är troligen fiskens hjärta, som avgör i hur varmt vatten en fisk kan leva. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Den pågående globala uppvärmningen för inte bara med sig förhöjda temperaturer utan också extrema värmeböljor. Bland annat drabbar detta hav och sjöar och de fiskar som lever där.

Andreas Ekström, forskare vid Göteborgs universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur mycket värme fiskar klarar av.

Hjärtat en avgörande faktor

Studier visar att när havstemperaturen ökar så flyttar vissa fiskpopulationer norrut mot kallare vatten. Andra arter, som inte är lika mobila, måste stanna och uthärda klimatförändringarna. För dessa arter kan en extrem värmebölja räcka för att lokalt utrota en hel fiskpopulation. Oavsett om fiskarna flyttar eller dör så kan det leda till ödesdigra konsekvenser för ekosystemen, vilket i sin tur får allvarliga konsekvenser för fiskenäringen.

− Idag vet vi inte exakt vad som avgör fiskars värmetolerans, men mycket tyder på att deras hjärta spelar en central roll, säger Andreas Ekström.

Om vattentemperaturen blir för hög kan funktionen hos fisken hjärta upphöra helt, vilket får dödliga konsekvenser. Men varför är det så?

− Delvis kan det bero på att hjärtats egen syreförsörjning blir begränsad när det blir för varmt. Det kan i sin tur leda till att hjärtat inte klarar att pumpa nog med syrerikt blod till kroppen, säger Andreas Ekström.

Fiskar är anpassningsbara

En stor del av Andreas forskning har bedrivits vid den så kallade Biotestsjön i skärgården utanför Forsmarks kärnkraftverk. Denna konstgjorda sjö är en unik forskningsmiljö eftersom kylvatten från kärnreaktorer i årtionden pumpats ut i en kvadratkilometer stort invallat område i skärgården. Det har höjt vattentemperaturen med 5-10°C jämfört med det omgivande Östersjövattnet.

− Under ett par somrar har jag tillsammans med en internationell grupp av forskare använt Biotestsjön som ett fönster mot en varmare framtid och studerat hur en population av abborre där skiljer sig från abborrarna i den omgivande skärgården.

Studierna visar att abborrarna i den uppvärmda Biotestsjön inte alls är lika värmekänsliga som abborrar i den kallare skärgården. Skillnaderna i värmetolerans beror både på att hjärtat hos fiskarna i Biotestsjön pumpar bättre vid höga temperaturer och att fiskarna har utvecklat ett effektivare sätt att omsätta energi i hjärtat jämfört med andra abborrar.

Överlever fiskarna en varmare framtid?

− Fysiologiskt så kommer abborren med all sannolikhet att klara sig relativt fint då den är en värmetålig art. Men många värmekänsligare arter kan nog få det svårare att överleva värmeböljor. Vi har sett att om temperaturen stiger över en viss gräns kan hela fiskbestånd slås ut, avslutar Andreas Ekström.

Avhandlingens namn: Thermal tolerance in teleost fish –importance of cardiac oxygen supply, ATP production and autonomic control

Handledare: Erik Sandblom

Länk: http://hdl.handle.net/2077/51825

Bilder:

Foto av Biotestsjön: Göran Hansson.

Profilbild av Andreas Ekström: Erik Sandblom.