Nytt format och ny rutt för Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race stärker sin närvaro i Sydatlanten. Racets ledning satsar på radikala förändringar i tävlingsrutten, tävlingens hela upplägg och tider för de olika stoppen.

Volvo Ocean Race kommer att stärka sin närvaro i Sydatlanten och utökar seglingen med nya rutter. Det är ett steg av flera för att öka engagemanget hos tävlingens sponsorer och de städer som seglarna besöker.

Förändringarna inkluderar ett åtagande om någon form av tävlingsaktivitet varje kalenderår och ett förslag om non-stop segling runt Antarktis som ett tävlingsben. Men tävlingens vd, Mark Turner, betonar att kappsegling jorden runt och att maximera seglingen på sydliga breddgrader fortfarande kommer att vara kärnan för Volvo Ocean Race i varje framtida utgåva.

Tävlingen har Loppet har lanserat en plan för seglingen ska genomföras geografiskt i de kommande utgåvorna efter den kommande seglingen 2017-18. Planen innebär en tydlig utveckling från den nuvarande situationen, som har ett gap på över två år mellan seglingarna. En idé som har förts fram är att tävlingen kan starta någon annanstans än vid basen i Alicante, även start och målgång utanför Europa kan bli aktuellt.

Datumen för de tre tävlingarna efter kommande 2017-18 racet har ännu inte bestämts, men fortsättningen kan komma igång redan 2019. Volvo Ocean Race Board undersöker möjligheten att byta till en tvåårig tävlingscykel från den nuvarande treåriga, en utveckling som kan anpassas till de övriga större seglingshändelserna i världen – Vendée Globe, America’s Cup och OS.

– Seglingen kommer alltid att gå jorden runt och Södra Atlanten kommer alltid att vara kärnan i den utmaning vi ger världens bästa professionella seglare, säger Mark Turner.

– Under det närmaste årtiondet kommer vi att ta fram ett nytt upplägg för hur vi seglar och var vi seglar. Vi vet att från både kommersiella och sportsliga perspektiv är det viktigt att vi har mer kontinuitet och det finns önskemål om att göra något med Volvo Ocean Race varje år. Därför är det viktigt att göra för ändringar.

Volvo Ocean Race 2017-18, som startar från Alicante 22 oktober, kommer att besöka sammanlagt tolv av världens större städer i en tävling på mer än åtta månader. Volvo Ocean Race kommer dock att förbinda sig att besöka Nordamerika, Sydamerika, Australasien, Kina och minst fem stora europeiska marknader minst en gång varannan utgåva, så att det finns kommersiell säkerhet i god tid innan de slutliga rutterna blir fastställda. Detta gör det enklare för sponsorer som vill ställa upp i två eller flera race, något som blivit vanligare.

Foto: Rick Tomlinson, Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*