Träddonation skapar hållbarhet längs Göta kanal

Fredag 26 maj överlämnas en större donation till förmån för upprätthållandet av trädalléerna längs Göta kanal. Donationen är tillägnad Katarina Edelheim, dotter till tidigare kanaldirektör Gösta Hallin (1962-78)) som tillsammans med ytterligare två döttrar till tidigare kanaldirektörer denna dag symboliskt planterar ett träd vid kanalen i Borenshult.

Trädalléerna längs med Göta kanal har sedan kanalen färdigställdes fyllt funktioner att skygga kanalen, binda mark samt givetvis skapa den vackra bilden av vattenleden rakt igenom Sverige. Av ålder och tid utmanas träden ständigt genom vindar, markförändringar och trädsjukdomar vilken medför ett ökande behov av ständigt tillföra nya träd längs med kanalen.

  • -Det är med tacksamhet vi träffar donatorer och förmånstagare på fredag.
    Genom att ge alla, från privatpersoner till företag och organisationer, möjlighet att donera träd hoppas vi också det kan skapa generationsöverskridande långsiktigt engagemang för vårt kulturarv Göta kanal, säger Roger Altsäter, VD Göta kanalbolag.

Göta kanalbolag har som primär uppgift ett bevarandeuppdrag av Göta kanal, något som innefattar inte bara kanalen utan även mark och många faciliteter längs med.
Det inkluderar även tusentals träd längs med den 19 mil långa kanalsträckningen.
Donationsmöjligheten öppnades upp för några år sedan och det påvisas nu ett ökande intresse med träddonation som gåva vid t ex högtider, uppvaktningar eller som minnesgåvor.

Vid ett antal tillfällen per år genomförs event när dessa donatorer uppmärksammas och träden planteras. Det sker på olika platser längs hela Göta kanal. På fredag uppmärksammas det lite extra och donationseventet kommer ske i närvaro av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson, tillika ordförande i AB Göta kanalbolag samt VD Roger Altsäter.

 

Foto: AB Göta kanalbolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*