5 juni, 2017

Tre daycruisers för tre olika köpare

Båtbranschen är entydig: daycruiserbåtar är vinnarna i försäljningen. Båtliv har provat tre konkurrenter som vänder sig till tre olika kundgrupper. Men en av båtarna är den bästa kompromissen. Här provar vi Bella 620 DC, Ryds 628 DC och Askeladden C61 Cruiser.

Text & foto: Atle Knutsen

Mätningar: Lars H. Lindén

Utvecklingen i daycruisersegmentet har tagit fart igen de senaste fem sex åren. Även mindre båtar blir efterhand mer välutrustade och idag levereras båtpaket på 6,5 m som har både kokmöjligheter, tryckvatten och vattentoalett.

De flesta producenterna lägger vikt på god komfort i sittbrunnen. Komfortabla dynor och plats till många i en L- eller U-soffa har hög prioritet. Även toalett står högt på önskelistan när allt fler använder båtarna för övernattning.

Vi har provat norsk båt (byggd i Polen), en finsk och en svensk daycruiser. Samtliga är drygt 6 m långa och byggda i glasfiber. Medan Askeladden erbjuder sin 61 Cruiser med motorer från 115 till 150 hk är Bella 620 DC och Ryds 628 DC båda tillgängliga med motorer från 80 till 150 hk. Vi provade Askeladden med 150 hk medan både Bella och Ryds hade 115 hk.

Trots att alla tre båtarna har beteckningen daycruiser har de tämliga skiftande egenskaper – inte minst när det gäller övernattningskomfort. De vänder sig också till ganska olika kundgrupper. Medan Bella har den klart största uteplatsen har Ryds den minsta. Ryds har däremot den rymligaste kabinen och Bella den minsta. Askeladden är kompromissen däremellan.

Även sjöegenskaper och pris skiljer de tre nordiska konkurrenterna från varandra. När valet ska göras är det kundens behov och önskemål som avgör, men också hur djupt man vill gräva i plånboken.

Storleken på drygt 6 m är närmast minimum för att kunna bygga en övernattningsbar båt. Endast två av de tre provade båtarna har en fullvärdig övernattningslösning. Om man ska använda båten till weekendturer så är Bella 620 DC det minst aktuella alternativet eftersom den knappast har en användbar kabin. Både Askeladden och Ryds har däremot utmärkta kabiner och Ryds har bäst höjd under däck.

De tre provade båtarna hamnar i tre prisgrupper. Bella är billigast och Askeladden dyrast. Prisskillnaden mellan Ryds och Bella är marginell, medan Askeladden ligger cirka 60 000 kr över de andra två i pris.

Askeladden C61 Cruiser har moderna lösningar och bra komfort, vilket gör den till en fullvärdig och praktisk daycruiser. Men den är också en hel del dyrare än de här konkurrenterna. Båten ingår i en hel familj med modeller baserade på samma skrov (även C61 Bowrider och C61 Center). Det samma gäller för både Bella 620 och Ryds 628, som också har flera olika däckslösningar på sina respektive skrov.

Norska Askeladdens daycruiserserie uppför sig lite annorlunda än flera av konkurrenterna. Även om C61 Cruiser hade den största motorn gav det inte så stort försprång i toppfart. Enligt tillverkaren har de gjort ett skrov med lång vattenlinje för att få en mjukare och mer komfortabel gång i sjön. Baksidan med detta är att man får lägre fart. Skrovet är dock en fröjd att köra. Båten lägger sig elegant upp i plan och har bara en marginell planingströskel. Den går mjukt och fint och som familjebåt har den ett utmärkt skrov. Detta är också den båt i gruppen som verkar mest kompakt och väl hopsatt, helt utan knarrljud. Medan de övriga provade båtarna klarade sig bra med 115 hk är det sannolikt i minsta laget för C61 Cruiser.

Förutom att upplevelsen av komfort och kvalitet är högre i Askeladden har den även en väl fungerande däckslayout. I en daycruiser som den här vill man främst ha en stor och social sittbrunn för vänner och familj samt möjlighet att övernatta. Allt detta har båten på ett praktiskt sätt, som gör den till gruppens bästa allround-båt.

Under däck finns en bra dubbelkoj och vattentoa. Dynor och finish håller en hög nivå.

Bella 620 DC skiljer ut sig i gruppen med provade båtar. Den tydliga dekor som båten hade när den lanserades har tonats ned, men den sinnrika däckslayouten är den nästan ensam om på marknaden. Denna finska båt har gruppens rymligaste sittbrunn med en enorm U-soffa. Däremot har båten den sämsta övernattningsmöjligheten utan någon riktig koj under fördäck. En normalstor person får ligga med halva kroppen utanför…

Bella har gjort ett stort lyft med sina budgetmodeller och 620 är en del av det nya modellprogrammet. DC är en del av det nya modellprogrammet. Upplevelsen av kvalitet är kraftigt förbättrad tack vare ny produktionsteknik.

Även om båten går bra i sjön hänger den inte riktigt med Askeladden eller Ryds. Den ger ifrån sig mer skrammelljud än de två övriga. Vi provade den med en 115 hk Mercury på aktern, vilket är rett riktigt motorval. 80 hk, som är minsta alternativet, bör vara i minsta laget, särskilt om man är flera personer ombord.

En nyckelegenskap i en modern daycruiser är den sociala sittbrunnen, där man samlas och umgås eller solar. Bella 620 DC är bland de mest sociala daycruiserna i sin klass med en generös U-soffa. Av de tre provade båtarna skiljer den ut sig med den klart rymligaste uteplatsen och den mest funktionella solsängslösningen. Helhetslösningen fungerar bra, men man ska vara en riktig entusiast för att övernatta i den här båten.

Ryds 628 DC är en outsider i sammanhanget. Här har uteplats och övernattningsmöjlighet prioriteras nästan lika mycket. Det gör Ryds till den bästa bobåten i gruppen.

Daycruisern är den nyaste modellen som Ryds har baserat på sitt 628-skrov. Sedan tidigare är det plattform för tre andra, öppna modeller. Medan de övriga modellerna på samma skrov upplevs som moderna är den här versionen snarast konservativ och vänder sig till en mer ”vuxen” grupp köpare.

Detta är båten för ett par som faktiskt kan tänka sig att resa på en lite längre övernattningstur, men den är ett sämre alternativ om man bara ska ut på en dagstur med många vänner och familj. Då är uteplatsen mindre funktionell med en förhållandevis trång U-soffa och ingen rymlig passage från för till akter.

I gengäld har kabinen fått hög prioritet. Den har bäst ståhöjd under däck och rejäla räcken att hålla sig på insidan av vindrutan, vilket gör det enkelt att komma in i boutrymmet.

Medan planlösningen kan upplevas som lite gammalmodig har båten ett modernt skrov som går lätt, effektivt och högt i sjön. Kör upplevelsen är mycket bra och 115 hk är ett bra val till båten. Båten verkar väl hopskruvad och har en behaglig ljudnivå.

Ryds har lagt stor vikt vid god komfort för 2–4 personer i 628 DC. Två personer kan övernatta bekvämt och fyra sitter komfortabelt runt bordet. Även solsängslösningen är bra.

 

Sammanfattning: De tre provade båtarna är alla bra på var sitt område. Bella-båten har den mest sociala uteplatsen, Ryds den bästa övernattningsmöjligheten och Askeladden är båten som erbjuder en mix av båda delar. Den som är ute efter en båt med hög kvalitetskänsla och som är villig att betala 60 000 kr mer bör välja Askeladden C61 Cruiser.

 

 

Tekniska fakta

Fabrikat och modell              Askeladden C61 Cruiser      Bella 620 DC        Ryds F628 DC

Längd                                      6,10 m                                      6,05 m                   6,28 m

Bredd                                       2,25 m                                      2,34 m                   2,34 m

Vikt utan motor                       1 100 kg                                  950 kg                   900 kg

Vikt med motor                       1 350 kg                                  1 150 kg                1 100 kg

Rek. motorstyrka                   115 – 200 hk                          80 – 150 hk          80 – 150 hk

Max. belastning                     6 pers.                                      7 pers.                   6 pers.

Antal kojer                               2                                                2       2

CE-klass                                 C                                               C       C

Pris med motor:

115 hk                                     442 800 kr (Suzuki)               389 000 kr (Mercury)                396 900 kr (Mercury)

150 hk                                     477 800 kr (Suzuki)               425 000 kr (Mercury)                441 000 kr (Mercury)

Information                             www.askeladden.no             www.bellaboats.fi                     www.rydsbatar.se

 

Anmärkning: Priserna är hämtade från Marindepån i Stockholm per 30 april 2017. Hos andra återförsäljare kan andra paketpriser förekomma.

 

 

Fart och förbrukning

Båtfabrikat och modell        Askeladden C61 Cruiser      Bella 620 DC     Ryds 628 DC

Motor i test                            Suzuki DF 150                       Mercury F115CT    Mercury F115CT

Effekt i hk                              150                                           115                      115

Motortyp                                4-takt                                        4-takt                   4-takt

Toppvarvtal i rpm                 5900                                         6000                    5950

Toppfart i knop                    38,6                                          36,0                     37,8

Förbrukning i liter/Nm vid:

35 knop                                 1,26                                          1,11                     1,04

30 knop                                 1,03                                          0,97                     0,91

25 knop                                 0,92                                          0,90                     0,86

20 knop                                 0,94                                          0,75                     0,78

Motorljud i decibel (A) vid:

35 knop                                 86                                             80                        80

30 knop                                 83                                             78                        79

25 knop                                 80                                             77                        76

20 knop                                 78                                             75                        74

Anmärkningar: Samtliga tester utförda under samma dag och i samma vatten. Lufttemperatur +10 grader. Ljudvärden uppmätta vid förarplats. Propellerval utfört av respektive generalagent. Samtliga båtar belastades med två fullvuxna personer och full bränsletank.

 

Bildtexter:

Askeladden C61 Cruiser är en fin daycruiser med hög kvalitetskänsla. Båten är en bra kombination mellan stora sociala utrymmen och bokomfort.

 

Förarplatsen i C61 Cruiser är enkel och funktionell. Tyvärr stör sidobalkarna sikten kraftigt.

 

Ryds 628 DC har ett högt gångläge och känns trygg i sjön. Den småländska båttillverkaren har prioriterat boutrymmet framför en stor sittbrunn.

 

Ryds sittplatser är inte utformade för hela ”tjocka släkten”, men fungerar väl för ett par med två gäster. Förarplatsen är väl skyddad bakom vindrutan.

 

Bella 620 DC har en annorlunda profil mot sina konkurrenter med en lågt placerad förarplats långt fram i båten. Båtens sittbrunn är mycket väl tilltagen.

 

Bellans förarplats är genomtänkt med bra sikt. Färgsättningen med glatt orange har tonats sedan de första båtarna med den nya stilen presenterades.