20 juni, 2017

Detta gäller för vattenskotrar

Vattenskotrar är kul och för många innebär de en väg in i båtlivet. Men det kräver rätt hantering av vattenskoter, något som alla tyvärr inte har lärt sig.

Hur hanterar Kustbevakningen frågan om vattenskotrar och vad säger lagen?

– Vi arbetar aktivt med sjötrafikövervakning i de områden där vi vet att det körs mycket vattenskoter, säger Staffan Ljungqvist, på Kustbevakningens operativa avdelning.

– Förutom att kontrollera fart, nykterhet och vårdslöshet i sjötrafik har vi en löpande dialog med förare och uthyrare där vi informerar om vilka regler och lagar som gäller.

Lagen säger att vattenskotrar mäter mindre än 12×4 meter och betraktas därmed sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar.

I början av 1990-talet instiftades Vattenskoterförordningen som innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder och i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag. Det har visat sig att vattenskoterförordningen inte går att tillämpa då den står i konflikt med EU-lagstiftningen och EU:s fritidsbåtsdirektiv och krav på fri rörlighet. Därför har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen.

Kustbevakningen för ingen särskild brottsstatistik över olika båttyper. Det går därför inte att se om vattenskoterförare står för en större andel av rapporterade fall av vårdslöshet eller fartöverträdelser än övrigt båtfolk. När det gäller olyckor med fritidsbåtar så är det Transportstyrelsen som svarar för statistiken.

Kustbevakningen använder sig (liksom bland andra Sjöräddningssällskapet) sedan många år tillbaka av vattenskotrar. Skotrarna är effektiva och viktiga arbetsredskap som används vid både sjöräddningar samt vid kontroll- och övervakningsverksamhet.

Det finns flera fördelar med detta:

  • Vid sjöräddningslarm är tiden oftast avgörande och tack vare vattenskoterns hastighet kan Kustbevakningen snabbt komma på plats för att rädda liv. Vattenskotrarna gör också att Kustbevakningen kan arbeta i svårtillgängliga områden eftersom skotrarna klarar av att gå in på mycket grunt vatten och inte skapar svall i samma utsträckning som Kustbevakningens andra båtar.
  • För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning som varvar teori med praktik. I utbildningen lär man sig bland annat att manövrera och hantera vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet hav. Det krävs sedan regelbunden övning för att hålla kunskaperna färska.

Källa: Kustbevakningen.