22 juni, 2017

Debatt: Dags för ett brett engagemang för att rädda Östersjötorsken

Vi båtägare njuter av Östersjön, men vi ser också tecken på att Östersjön mår illa. Vi ser med avsky på de algblomningar som drabbar Östersjön under somrarna samtidigt som vi upplever att det är svårare och svårare att fånga torsk, sik och lax vare sig vi använder handredskap eller lägger ett nät. Nu måste vi engagera oss.

Pressmeddelande/debattartikel:

Östersjöns torskbestånd är illa ute. På 1980-talet fångades årligen flera hundra tusen ton Östersjötorsk, men sedan kollapsade beståndet. Enstaka år med lyckad fortplantning kunde inte förhindra den kris vi nu ser. Idag finns i princip bara små torskar i Östersjön som är i allt för dålig kondition för att följa efter födan. De stora torskar som behövs för återväxten finns knappast längre – orsaken är främst en ohållbar och skadlig fiskemetod, bottentrålning.

Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan Östersjötorsken vara bortom räddning. Östersjöns torsk är genetiskt unik och kan inte ersättas av torsk från Västerhavet. Därför är det som pågår ett ogenomtänkt evolutionärt experiment!

Liten torsk rubbar balansen i Östersjön

Torsken är Östersjöns främsta rovfisk och ett livskraftigt bestånd med många stora torskar behövs i ekosystemet. Utan stora rovfiskar ökar bestånden av strömming och skarpsill. De riskerar då att minska mängden djurplankton och detta leder i sin tur till att mängden växtplankton ökar – med andra ord kan den negativa utvecklingen i torskbestånden förstärka effekterna av övergödning. Andra stora rovfiskar kan inte ersätta torsken då de är kustbundna, som till exempel  gädda och gös – eller för fåtaliga, som laxen.

Efter decennier av överfiske fyller inte torsken längre sin funktion som topprovfisk i ekosystemet.

Hållbart fiske utan trål

Tillståndet för Östersjötorsken är nu så allvarligt att de vetenskapliga modeller, som förvaltningsplaner och fångstkvoter baserats på, inte längre kan användas eftersom torskarna växer för långsamt för att kunna åldersbestämmas. Nu är torskbeståndet så dåligt att inte ens yrkesfiskarna kan fiska upp de mängder som de tilldelats, trots omfattande fiskeansträngning. Men det finns goda exempel, i Öresund råder trålförbud av sjösäkerhetsskäl. Där finns ett normalt torskbestånd med stor torsk, något som saknas i Östersjön.

Vi vill alla ha en fiskenäring som ger oss levande kustsamhällen och god färsk fisk. Dagens torskfiske bedrivs främst av en handfull fiskefartyg som bottentrålar, en fiskemetod som inte är ekologiskt hållbar. Bland annat anses bottentrålning ha bidragit till att de flesta lokala torskbestånden försvunnit längs svenska västkusten, däribland bestånden som en gång fanns i norra Östersjön. Att fiska med nät eller med handredskap omfattas inte av vårt upprop. Det ser vi som ett hållbart kustnära fiske.

BalticSea2020 startar under 2017 ett projekt för att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk i Östersjön. Vi vill därigenom säkra ett framtida hållbart, torskfiske som gynnar det lokala näringslivet och fritidsfisket. Vi kommer att arbeta med vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser för att ta fram beslutsunderlag för alla intressenter. Läs mer om vårt arbete på www.balticsea2020.org