7 augusti, 2017

Samverkan på Sjöräddningens dag på Gullholmen

Sjöräddningens dag genomfördes för femte gången på Gullholmen torsdagen 27 juli. Genomförs i syfte att för allmänheten förevisa och informera om räddnings- och sjöräddningsresurser som finns inom det geografiska området. Ett annat syfte var att samla sjö- och räddningsenheter för att skapa samverkan inom ramen för en övning. Detta är en av de största sjöräddningsförevisningar i Sverige i antal och bredd på aktörer och organisationer.

Brandvärnet Gullholmen hade för dagen visning av sin utrustning och inte minst sin nya fyrhjuling med kärra som underlättar snabba utryckningar tills räddningstjänsten på Orust kommer. Gullholmens Röda Kors krets informerade om den lokala beredskapsplanen och den krisgrupp som finns på ön som är ett stöd i en krissituation.

Sjöräddningens dag 27 juli samlade många enheter, förutom ovan, såsom Sjöpolisen, Polisens båtsamverkan, Kustbevakningen, Kustbevakningsflyget, SAR-helikopter, Ambulanshelikopter, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, MissingPeople och Holger samt Sjöräddningssällskapet Käringön med ett antal båtar. Många enheter som i en situation kan samverka.

Alla båtar förtöjda vid kaj på Skottarn och de två helikoptrarna vid Skräddarn. Samtliga enheter hade öppen båt/helikopter så att allmänheten kan se insidan samt kunna ställa frågor allt för att dagens syfte ska nås, sprida information och kunskap. Detta ger otaliga bilder av barn uppflugna på förarplats ombord på helikopter, snabbgående båtar iförda coola hjälmar, mycket populärt.

Vid sidan om alla öppna båtar och de olika besättningarnas information höll speaker Gunnar Arwidson alla oss besökare ännu mer aktiva. Gunnar förmedlade, informerade och intervjuade de olika enheterna. Gunnar hade bl.a. två frivilliga killar från Hermanö till hjälp som förevisade flytvästar och vad man ska tänka på. HLR information gavs via en läkare boende på Gullholmen. Ett speciellt inslag var när kustbevakningsflyget åkte förbi norrut och gjorde en lov över Gullholmen, direkt från flyget togs kustbevakningsflygets information ned i speakerns högtalare. Flyget berättade om sitt arbete direkt ner till alla som var på plats på Gullholmen denna dag.  Eller när kustbevakningens båt 032 sakta kommer i farleden och vänder 180 grader lägger sig still på tillräckligt djup vid Piren.

Dagen avslutades med en övning där flertalet av dagens enheter medverkande. Fingerad brand på båt och dess besättning som hoppat i sjön. Lotsbåten och sjöräddningsbåt släcker.

Kustbevakningen ribb båt och två båtar från Sjöräddningssällskapet Käringön plockar upp besättningen som var i sjön. En person saknas – SAR-helikopter kommer och ett vinschmoment påbörjas, ytbärgare hämtar den fingerade saknade besättningsmannen som vinschas upp.

För de besökande denna dag, 500–600 personer, är det nog rätt imponerande att möta detta gäng från alla medverkande enheter som delar med sig av sin information och kunskap samt av sin arbetsmiljö. Sjöräddningens dag är nog en lite större upplevelse än man kunnat ana. Stort tack ska riktas till alla enheter som medverkat denna dag. Ett arrangemang som man nog bör besöka!

Gullholmens Byalag som arrangör är otroligt glad över alla enheters medverkan så att dagens mål och syfte kan uppnås, så vi alla kan bli lite bättre.

Nya larmguiden utskickad i juni månad till hushållen på Gullholmen/Hermanö/Tvestjärten fick också med denna dag ytterligare uppmärksamhet.

Text & foto: Hans Pettersson, Gullholmen