23 augusti, 2017

Båtborsttvätt i Limhamns hamn

Nu har den mekaniska båtborsttvätten installerats i Limhamns småbåtshamn och varit i bruk under sensommaren. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent sina båtar mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger.

Båtborsttvätten är ett resultat av Malmö stad och Limhamns Småbåtshamns projekt som ska få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. Projektet har medfinansierats med LOVA-pengar genom Länsstyrelsen i Skåne län.

Tidigare i vår kunde intresserade båtägare få sina båtbottnar analyserade med avseende på gifter i bottenfärgen. 33 fritidsbåtar analyserades av analysföretaget HappyBoat med XRF-metodik, en metod som baseras på röntgenflourescens. Analysen visade att tre båtar hade spår av tennorganiska föreningar i bottenfärgen.