25 oktober, 2017

Svenskt Friluftsliv deltar i riksdagsseminarium om friluftsliv i skolan

Svenskt Friluftsliv deltar 26 oktober på ett seminarium i riksdagen där frågan lyfts om skolans friluftsdagar kan användas som verktyg för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga.

Friluftsdagar i skolan har en positiv inverkan på barns hälsa och bidrar också till att förbättra folkhälsan, samhällsekonomin och främjar dessutom integration.

När vi på Svenskt Friluftsliv gav NOVUS i uppdrag att ställa frågor om friluftsdagarna till idrottslärare och skolbarnsföräldrar visade det sig att 72% av idrottslärarna respektive 63% av föräldrarna ansåg att deras elever/barn är positiva till friluftsliv och att det har en positiv effekt på barnens inlärningsförmåga.

Tyvärr är friluftsdagar inte längre reglerat i läroplanen så därför kan det vara stora skillnader från skola till skola om och hur eleverna får tillgång till friluftsdagar. Det finns också tydliga tecken på att friluftsdagar i skolan har minskat i antal under senare år.

– Vi ser att det finns en tydlig utmaning här och vi kommer på seminariet imorgon att lyfta vad politiken behöver göra för att friluftslivet bättre ska kunna arbetas in i skolan och diskutera stöd så att vi kan minska elevers/barns ohälsa och utanförskap, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.