26 september, 2017

160 000 kronor till båthamnen i Västanvik

Båthamnen i Västanvik har sedan den byggdes ut under 50- och 60-talet sakta men säkert blivit grundare och grundare när material från båthusbäcken sköljts ner i hamnbassängen. Västanviks båtklubb har sökt och beviljats stöd för att fördjupa hamnbassängen och inre delen av farleden ut mot Österviken. I samband med projektet har också fler öppna gräsytor för umgänge och bad i hamnområdet skapats.

Hamnen i Västanvik har varit en samlingsplats genom tiderna. Innan bilens intåg i samhället var sjövägen den naturliga transportvägen mellan Västanvik och Noret både sommar och vinter.

– Vi vill fortsätta att utveckla hamnområdet i den andan. En plats som är öppen där alla kan träffas oavsett om man åker båt, fiskar, badar eller bara njuter av den fantastiska omgivningen, säger Anders Niss som har varit projektledare.

Anders brinner också för att bevara och utveckla traditionen av att samarbeta.

– Framgången med våra levande byar bygger på att vi genom tiderna har varit duktiga på att samarbeta. Vi har traditionen av att samarbeta genom vår historia och jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att samarbeta. Bönderna var tvungna att hjälpas åt, till exempel hade inte varje bonde råd att köpa de maskiner och verktyg som behövdes. Då gick man samman i skifteslag och köpte in utrustning tillsammans för att hjälpa varandra. Om man vill få något gjort kan man inte bara peka och säga att “det där borde någon fixa”. Nej då gäller det att ta tag i det, och om vi kan göra saker tillsammans blir det så mycket bättre för alla, säger Anders.

Djupare hamnbassäng och större ytor för umgänge och bad

I det här projektet har hamnbassängen fördjupats med ungefär 80 centimeter så att segelbåtar och båtar med fast propeller kan ta sig in i hamnen igen. Båtklubben har grävt upp ungefär 1500 kubikmeter massor. Massorna har sedan använts för att i samarbete med bya- och skifteslaget anlägga gräsmatta och badplats strax norr om hamnen och Roddens hus på ett område som tidigare höll på att växa igen. Urgrävningen gjordes i vintras, markplanering med massor och anläggning av gräsmatta gjordes i augusti och september.

– Vi är glada att vi har en sparbank som kan stötta sådana här projekt som kommer många till nytta. Utan Sparbankens stöd vet jag inte om vi har fått till det här, berättar Anders.

 

Bilden:  Anders Niss välkomnar till båthamnen i Västanvik.