8 november, 2017

Klart för utvärdering av sjöfyllerilagen

Det blir med största sannolikhet en utvärdering av lagen om sjöfylleri. Detta efter riksdagens debatt onsdagen 8 november med rekommendation till regeringen att besluta om en utvärdering.

Ett enat civilutskott hade redan föreslagit att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera lagen. Dagens debatt var därmed mest en sista uppvisning av vad de olika partierna och de enskilda politikerna tyckte. Riksdagen uppmanar därmed regeringen att besluta om en utvärdering.

Uppslutningen bakom en utvärdering var tydlig från hela den politiska spelplanen. Flera riksdagsledamöter berättade att de själva var båtägare och njuter av båtlivet. Under debatten framkom ändå att de ser ganska olika på fyllerilagen och promillegränsen.

Även jämförelserna mellan att köra bil och att köra båt var på tapeten. Några ledamöter, bland andra Lars Beckman (M), påpekade att det ofta är stora marginaler till sjöss medan någon annan tyckte att man kan jämföra bil- och båtkörning.

Samtliga var dock eniga om att lagen bör utvärderas. Efter sju säsonger med 0,2 promille som övre gräns kan det finnas behov av lagändringar. Vilka dessa blir får en utvärdering föreslå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Delvis bifall till en motion om avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri.

Kammaren biföll civilutskottets förslag.

Debatten finns här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/sjofylleri_H501CU2

Foto: Nimbus Boats (båtarna och människorna på bilden har inget med sjöfyllerilagen att göra).