18 december, 2017

Rekordstor bonus från Svenska Sjö

Svenska Sjö har för 2018 avsatt en rekordstor resultatbonus till sina kunder. “Första året med resultatbonus, 2016, var beloppet 1,4 Mkr. 2017 är beloppet 2,5 Mkr och för 2018 blir det hela 4,2 Mkr för våra kunder att dela på”, säger Per Grywenz, vd för Svenska Sjö AB.

– Det rekordstora beloppet kommer inte av ett jättebra skadeår 2017, då både sjöskador och stölder ökade markant. Det kommer från att skadereserver från 2015 och 2016 har avvecklats positivt, säger Per Grywenz.

– Det är så det funkar med försäkring. Skador slutregleras inte på en gång när de anmäls. När tiden går och skadan sedan repareras och slutregleras, eller det blev kanske ingen ekonomisk skada utöver självrisken för båtägaren, så kan skadereserver både avvecklas eller förstärkas beroende på vilken utveckling skadorna tar. I detta fall har vi avvecklat reserver vilket resulterat i ett ekonomiskt överskott som vi nu delar ut till kunderna i samband med försäkringsförnyelsen 2018.

Svenska Sjö AB har också haft lägre administrativa kostnader än budgeterat, vilket också bidrar till resultatbonusens storlek. Samtidigt som Svenska Sjö under året betalat ut nästan 1 Mkr till landets klubbar och kretsar i det företaget kallar ”klubbstödet” och växt med över 1 400 försäkrade båtar, vilket är extra glädjande.

 

Bildtext: Per Grywenz.