18 december, 2017

True Heading ökar på AIS-marknaden

True Heading har fått beställningar för 2018 på den svenska marknaden som överstiger 2017 med 15% i omfattning. 

True Heading kommer i januari leverera AIS (Automatic Identification System) utrustning till den svenska fritidsbåtsmarknaden via flera olika återförsäljare i Sverige för båtutrustning. Nyligen lagda beställningar består av olika typer av AIS till fritidsbåtar ur vårat sortiment och är värda ihop över 550 000 kr. Leverans är tänkt att ske inom kvartal ett 2018.

Vårat starka varumärke på denna typ av marinelektronik, god kvalitet, nya innovativa produkter och en lång erfarenhet av AIS tekniken är några av skälen till detta. True Heading har över 90 % marknadsandel på den svenska AIS marknaden för fritidsbåtar idag, vilken vi befäst sedan 2007.

– Att vi som en mindre aktör på marinelektronikmarknaden kan hålla en sådan hög marknadsandel med våra produkter gör oss mycket stolta, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.