23 februari, 2018

Quantum 2 CHIRP radar med dopplerteknik

FLIR har presenterat sin hittills mest avancerade Solid-State-radar för marint bruk: Quantum 2 med dopplerstödd identifieringsteknik. Den är avsedd för användning tillsammans med Raymarines Axiom multifunktionsskärmar och ökar båtförarens kännedom om omgivningen genom smart identifiering av rörliga och fasta mål på både nära och långt håll.

 

Pressmeddelande:

Den använder avancerad dopplerteknik för att känna av förändringar i frekvensen hos radarekot från rörliga respektive stationära radarmål. Quantum 2 ger rörliga objekt en unik färgkod som indikerar om de kommer närmare (rött) eller är på väg bort (grönt). Den har dessutom en ny Safety Sector-funktion som markerar och färgkodar potentiellt farliga stationära mål upp till 200 meter framför båten, vilket gör det enklare att upptäcka direkta faror vid navigation.

Avancerade användare och professionellt båtfolk kommer att uppskatta MARPA-funktionen (Mini-Automatic Radar Plotting Aid) för 25 mål på Quantum 2. Funktionen utvecklades ursprungligen för USA:s kustbevakning och räddningstjänst och är dopplerförstärkt, vilket innebär att inkommande kontakter kan hämtas automatiskt via radardisplayen. Det gör att användaren inte behöver hämta mål manuellt eller ange skyddszoner. Detta innebär i sin tur mindre arbete och gör det enklare att navigera i trafikerade vatten.

Quantum 2 använder även CHIRP-teknik med komprimerade radarpulser för att visa mål som båtar, landmärken, klippor och väderceller med oerhört hög upplösning och separation.Den väger endast 5,6 kg, dvs. ungefär hälften av traditionella magnetronradarsystem. Quantum 2 har en flexibel design som möjliggör Wi-Fi-anslutning till Raymarine multifunktionsskärmar (MFD) eller en traditionell kabelansluten konfiguration. Detta gör installationen enklare, utan ytterligare radarkablar eller anslutningsboxar.

Pris från 25 000 kr.

www.raymarine.com/quantum2