1 208 sjöräddningsfall under 2017

Under 2017 uppgick antalet sjöräddningsinsatser till totalt 1 208 stycken, vilket är marginellt högre än 2016. Fjolåret blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge, vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år.

Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst kl. 9–21. Under samma tider har sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare. De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Källa: Sjöfartsverket.

Bildtext: Båtbrand i Östergötlands skärgård i juni 2017, en av förra årets 1 208 sjöräddningsinsatser. De två personerna som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador. Båten gick däremot till botten. Foto: Sjöräddningssällskapet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*