Stena Jutlandica satsar på eldrift

Eldrift för båtar testas i allt större utsträckning och för många olika storlekar. I Stockholm finns till exempel helt eldrivna passagerarfärjor på försök.

Rederiet Stena Line testar eldrift i riktigt stor skala. Nyligen tecknades ett kontrakt med Callenberg Technology Group på batterier med total kapacitet på 1 MWh, som under våren kommer att installeras på Stena Jutlandica som går mellan Göteborg och Frederikshavn. Innan sommaren ska eldrift vid manövrering i hamn bli verklighet.

Batteriprojektet är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och i framtiden är målet att kunna köra en färja cirka 50 Nm på batteri.

– Hållbarhet står högt på vår agenda och vi utvärderar hela tiden nya sätt att minska vår påverkan på miljön. Sedan 2015 är till exempel metanol en del av bränslemixen på Stena Germanica som går mellan Göteborg och Kiel och vi driver dessutom cirka 300 olika energibesparingsprojekt. I takt med att både storleken och kostnaden på batterier minskar blir batteridrift ett mycket spännande alternativ till traditionella drivmedel för sjöfarten eftersom utsläppen till luft kan elimineras helt, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

Batteriprojektet ska genomföras stegvis. I steg ett handlar det om att koppla på eldrift för manövrering och bogpropellrar när fartyget lägger till i hamn. I steg två kopplas en utökad batteridrift till propellrarna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 Nm ut till Vinga.

I steg tre utökas batterikapaciteten ytterligare och ett fartyg kan köra cirka 50 Nm på el, motsvarande distansen mellan Göteborg och Frederikshavn. Om projektet blir framgångsrikt kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i Stena Lines flotta på 38 fartyg.

Tekniken som testas bygger på plug-in hybridtekniken. Batterierna laddas när fartyget är anslutet till landström, som också är en viktig satsning på ren energi, men kan även laddas under drift av fartygets generatorer.

Bildtext: Stena Line ska testa batteridrift på sina stora färjor vid manövrering i hamn. Batterikapaciteten i det tredje steget i projektet ska kunna ge full eldrift upp till cirka 50 Nm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*