28 mars, 2018

Ny ägare till Yamarins senaste båtmodeller

Silvers och Terhis ägare, Oy Otto Brandt Ab, har köpt Yamarins modellprograms nyaste modeller av den tidigare ägaren, Konekesko Oy.

Pressmeddelande:

Modellprogrammet består av fyra båtmodeller som kommer att lanseras under koncernens båtvarumärke Silver. Köpet omfattar glasfiberskrov i tre olika längder, som hos Konekesko har burit modellbeteckningarna Yamarin 81 (bilden), Yamarin 66 och Yamarin 64. Båtarna är daycruisers tillverkade helt i glasfiber.

Av den minsta skrovstorleken finns även en bowriderversion med öppen främre sittbrunn. Modellprogrammets största båtmodell, Yamarin 81 DC, lanserades av Konekesko under våren 2016. Modellens försäljning avbröts när Konekesko meddelade att de helt och hållet slutar marinverksamheten.

Alla de aktuella fyra båtmodellerna är skapade av norska Eker Design AS. För skrovdesignen står svenska Petestep AB. Skrovens patenterade Petestep-teknologi gör båtarna tystlåtna och bränslesnåla, samt ytterst torra från vattenstänk. Under ledning av Peter Krusberg, som flyttar över till Brandt, kommer de nya glasfiberbåtarna att vidareutvecklas så att de passar in i det nuvarande Silvermodellprogrammet.

De första Silver-båtarna såg dagsljuset i början av 1990-talet och under årens gång har det tillverkats totalt cirka 16 000 båtar. Utgångspunkten för båtarnas planering har sedan första början varit kvalitet, praktiska lösningar och design. Silver var en av de första att kombinera glasfiber med aluminium och länge tillverkades varenda Silver med så kallad AluFibreTM -konstruktion där skrovet är av aluminium och interiören av glasfiber. Under senare år har modellprogrammet dock utvidgats till att även inkludera båtmodeller i helaluminium.

Alla Silver-båtar tillverkas än idag i Finland i fabriken i sydösterbottniska Etseri. Att vårda om inhemsk båtbyggarkonst är något som står familjeföretaget Otto Brandt väldigt nära hjärtat.

Koncernen Otto Brandt, som grundades år 1905, är verksam inom försäljning och distribution av fritidsprodukter och -fordon. Under de senaste åren har företagets marinenhet vuxit rejält och den är i dagens läge en viktig del av koncernens verksamhet. Genom att köpa upp Yamarin-modellprogrammets nyaste båtmodeller, kompletterar Otto Brandt de nuvarande modellprogrammen och förstärker koncernens strategi.

– Vi har under de senaste åren flitigt förnyat Silvers modellprogram och ser det som ett naturligt steg att expandera till ett helt nytt, i sin helhet signifikant, segment. Många av våra konkurrenter har utvidgat sina modellprogram till att omfatta även aluminiumbåtar, där Silver varit föregångare. Vi ser en ökad efterfrågan på större glasfiberbåtar inom alla våra huvudmarknader och vill genom detta köp ge återkall på konsumenternas behov och önskemål, konstaterar Markku Hämäläinen, koncernchef för Oy Otto Brandt Ab.