11 april, 2018

Ny SBU-styrelse vald på Båtriksdagen

Helgen 7–8 april var det stor fest i Göteborg när Svenska Båtunionen (SBU) firade sitt 90-årsjubileum.

Västkustens Båtförbund stod som värd för SBU:s firande, som hölls på Hotell Gothia. På programmet stod galamiddag, besöksprogram samt förhandlingar med val och beslut. Bland annat valdes en ny styrelse. Ordförande är som tidigare Bengt Gärde (bilden nedan).

Nio båtförbund hade totalt lämnat in 21 motioner, som bland annat berörde miljö, utbildning, stadgar, mobiltäckning, vattenskotrar, administrativa åtgärder och båtlivsfrämjande åtgärder i hela landet m m. Några av motionerna stack ut från resten.

Östra Vänern föreslog ett medlemskap i Studiefrämjandet, vilket kan ge både förbund och klubbar större möjligheter att bedriva kursverksamhet för sina medlemmar. Studiefrämjandet består av 19 medlemsorganisationer, varav några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer. Båtriksdagen avslog motionen med motiveringen att vara opolitisk.

Två förbund ville att SBU ska knyta en miljöhandläggare till sitt kansli. Miljöfrågorna kommer att vara aktuella under många år framöver, de är omfattande och berör i stort sett alla båtägare. Den frågan sköts delvis på framtiden eftersom Båtriksdagen röstade mot den avgiftshöjning som hade behövts för att finansiera tjänsten.

Västernorrlands BF ville att SBU tar hand om våra vattenskotrar. Dessa är flytetyg som alla andra farkoster och används av både unga och gamla. Låt dessa förare bli medlemmar i våra båtklubbar och ge dem bara utbildning. Båtriksdagen avslog även denna motion med motiveringen att vattenskotrar ska behandlas som andra båtar och därmed redan omfattas av SBU:s verksamhet.

Till detta kom flera mer ”administrativa” motioner, bland annat om att förtroendevalda som är yrkesarbetande ska kunna delta i möten genom att förlägga möten på passande tider vardagar eller helger, ha utsedda ersättare eller delta via uppkoppling. Mer redovisning om detta i kommande nummer av Båtliv.

Lars Afzelius

Bildtext: Svenska Båtunionens 90-årsfirande hölls på Hotell Gothia i Göteborg.


SBU:s nya styrelse som valdes på Båtriksdagen i Göteborg. Fr. v. Lasse Carlsson (skattmästare), Västkustens BF, Christer Friedh, Blekinge BF, Christer Eriksson, Skånes BF, Henrik de Vries, Skånes BF, Hans Öhlund, Västerbottens BF, Christian Ehrling, Lidingö BF, Harald Mårtensson, Östergötlands BF, Sören Löfgren, Saltsjön-Mälarens BF, Ulf Grape, Roslagens BF. Stående framför männen: Inger Högström Westerling, Hjälmarens BF. 

SBU:s ordförande är Bengt Gärde.