13 april, 2018

Majoritet i undersökning vill se obligatoriskt båtkörkort

Sajten Kurser.se har genomfört en undersökning bland båtintresserade. Den visar att 72 procent anser att förarintyg bör vara obligatoriskt för att få framföra fritidsbåtar på sjön.

Bland de tillfrågade har 60 procent redan tagit förarintyg och 13 procent planerar att göra det. Antalet svarande var 209 och de bestod av personer som besökt kurser.se.

Vi skickade undersökningen via mail till personer som visat intresse för kategorin Båt och sjö på kurser.se, säger Julia Rydstrand, Digital Content Editor på kurser.se.

Frågeställningen omfattade följande frågor:

  • Tycker du att förarintyg bör vara obligatoriskt för alla som kör fritidsbåt?
  • Har du tagit förarintyg?
  • Hur mycket användning har du haft av de kunskaper som du fick genom utbildningen till förarintyg?
  • Hur värderar du följande anledningar till att ta förarintyg? (Följt av ett antal påståenden där de svarande fick värdera från inte alls viktigt till mycket viktigt)
  • Anser du att de som INTE tagit förarintyg följer reglerna för sjötrafikanter?
  • Hur ställer du dig till följande påstående: Förare utan förarintyg är en fara på sjön

Info: https://www.kurser.se/guider/undersokning/obligatoriskt-batkorkort-13608