24 april, 2018

Snart blir skepparn ett minne blott

Sjösjuka? Glöm det. Snart är skepparn ett minne blott, liksom styrman, kock och maskinist.

I skrivande stund väntades två segeldrönare tillbaka till hemmahamnen i Alameda, Kalifornien, efter en seglats på åtta månader.

Båtarna, som gått på waypoints och följts via satellit, har samlat stora mängder information till nytta för havsforskningen. De har utvecklats av ett privat företag i samarbete med den amerikanska vatten- och atmosfärsmyndigheten.

De sju meter långa skroven med enkelt, fast segel och dubbla utriggare drivs av vind och solpaneler och lastar 100 kg utrustning för att mäta och logga temperatur i luft och vatten, våghöjd, vind, salthalt, solstrålning, koldioxidhalter och – med hjälp av ett dopplerinstrument – vattenströmmar ned till 100 meters djup.

Experimentet har kostat en bråkdel av vad man skulle få betala för ett traditionellt forskningsskepp med samma uppgift.

Men det är inte bara vinddrivna båtar som kan segla autonomt.

Rolls Royce har inlett ett projekt för att ta fram obemannade 60 meters patrullbåtar som ska kunna ligga ute i 100 dagar, helt fjärrstyrda och utan besättning. En reklamfilm för projektet visar hur en flotta av sådana båtar i framtiden ska kunna styras från en stridscentral med stora bildskärmar, hologram och allsköns hypermodern teknik.

Både det japanska speditionsföretaget Nippon Yusen och det brittisk-australiska gruvbolaget BHP Billiton sägs utveckla egna besättningslösa fraktfartyg. Både US Navy och Royal Navy har sedan länge satsat på att ta fram fartyg som ska kunna kriga och jaga ubåtar till sjöss, fast styras från land.

Och vi behöver inte gå längre än till Norge för att se samma idéer bli verklighet. Företaget Yara Birkeland har en sex meter lång prototyp i bassäng i Trondheim. Tanken är att full storlek ska bli 80 meter lång, sex meter bred och ha plats för 120 containrar. Sjösättning av det helt eldrivna fartyget, som ska transportera jordbrukskemikalier längs kusten, planeras till kommande årsskifte. Inledningsvis kommer det att finnas besättning, men tanken är frakterna inom ett par år ska skötas obemannade.

I Holland har det satsats en kvarts miljard kronor på att ta fram en slags ”robobåtar” (roboats på engelska) som ska kunna transportera gods och människor och till och bistå vid avancerade brobyggen.

Känslorna blir förstås blandade för en båtolog som undertecknad.

Dessbättre får nog fritidsbåtsägarna ha sina flytetyg i fred ett tag framöver.

Och helt ärligt: Går det ens att tänka sig en tändkulesnipa dunka iväg för eget roder?

Sjösjuka? Glöm det. Snart är skepparn ett minne blott, liksom styrman, kock och maskinist.

I skrivande stund väntades två segeldrönare tillbaka till hemmahamnen i Alameda, Kalifornien, efter en seglats på åtta månader.

Båtarna, som gått på waypoints och följts via satellit, har samlat stora mängder information till nytta för havsforskningen. De har utvecklats av ett privat företag i samarbete med den amerikanska vatten- och atmosfärsmyndigheten.

De sju meter långa skroven med enkelt, fast segel och dubbla utriggare drivs av vind och solpaneler och lastar 100 kg utrustning för att mäta och logga temperatur i luft och vatten, våghöjd, vind, salthalt, solstrålning, koldioxidhalter och – med hjälp av ett dopplerinstrument – vattenströmmar ned till 100 meters djup.

Experimentet har kostat en bråkdel av vad man skulle få betala för ett traditionellt forskningsskepp med samma uppgift.

Men det är inte bara vinddrivna båtar som kan segla autonomt.

Rolls Royce har inlett ett projekt för att ta fram obemannade 60 meters patrullbåtar som ska kunna ligga ute i 100 dagar, helt fjärrstyrda och utan besättning. En reklamfilm för projektet visar hur en flotta av sådana båtar i framtiden ska kunna styras från en stridscentral med stora bildskärmar, hologram och allsköns hypermodern teknik.

Både det japanska speditionsföretaget Nippon Yusen och det brittisk-australiska gruvbolaget BHP Billiton sägs utveckla egna besättningslösa fraktfartyg. Både US Navy och Royal Navy har sedan länge satsat på att ta fram fartyg som ska kunna kriga och jaga ubåtar till sjöss, fast styras från land.

Och vi behöver inte gå längre än till Norge för att se samma idéer bli verklighet. Företaget Yara Birkeland har en sex meter lång prototyp i bassäng i Trondheim. Tanken är att full storlek ska bli 80 meter lång, sex meter bred och ha plats för 120 containrar. Sjösättning av det helt eldrivna fartyget, som ska transportera jordbrukskemikalier längs kusten, planeras till kommande årsskifte. Inledningsvis kommer det att finnas besättning, men tanken är frakterna inom ett par år ska skötas obemannade.

I Holland har det satsats en kvarts miljard kronor på att ta fram en slags ”robobåtar” (roboats på engelska) som ska kunna transportera gods och människor och till och bistå vid avancerade brobyggen.

Känslorna blir förstås blandade för en båtolog som undertecknad.

Dessbättre får nog fritidsbåtsägarna ha sina flytetyg i fred ett tag framöver.

Och helt ärligt: Går det ens att tänka sig en tändkulesnipa dunka iväg för eget roder?