26 mars, 2018

Varför sänkte han inte farten?

15 juli 2017. Sju personer i en Ryds 568 styrpulpetbåt är på väg till Hönö i Göteborgs skärgård. De kör i farleden västerut och ligger på rad med andra mindre båtar i närheten av Valskärs fyr då de närmar sig Fotöbron.

Bakom dem kommer plötsligt en Nord West 420. Föraren – en man i 70-årsåldern – har seglat i 30 år, men nu för första gången bytt till motorbåt. Det går undan med det 13 ton tunga ekipaget, enligt förhören cirka 20 knop.

Det borde inte vara komplicerat att köra där, men han kommer in i farleden i en lång styrbordsgir österifrån och missar med nöd och näppe den andra gröna pricken.

Ur det första polisförhöret:

”X uppger då att han försöker svänga vänster så mycket han kan och att han kommer ifatt den andra båten väldigt fort. X säger att han inte ser när han kör in i den andra båten, eftersom han styr från toppen av båten, men han hör att det blir en smäll”.

Nord West-ägaren spekulerar senare i polisförhör om huruvida vattnet var ”upprört/bubbligt av luft” och om huruvida IPS-systemet krånglat. Han hade ju räknat med att kunna köra förbi den mindre båten.

Den stora båten träffar styrpulpetbåten på babords sida av akterspegeln. Kollisionen är kraftig och när aktern trycks ned slungas fyra personer, däribland barn, i vattnet. Föraren av styrpulpetbåten får en nyckelbensfraktur och (senare) mycket stora blåmärken av smällen. Att ingen skadas allvarligt är närmast ett under.

Nord West-båten fortsätter en bit till i hög fart innan den stannar.

Andra båtar hjälper till och plockar upp de nödställda. Sjöräddningssällskapet och polis kommer till platsen. De inblandade samlas vid hamnen på Hönö, några transporteras till sjukhus för vård och kontroll. Polisen tar utandningsprover. Båda förarna är nyktra.

Åtalet mot ägaren till Nord West-båten kom i slutet av januari med brottsrubriceringarna vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Polisen har gjort ett grundligt arbete, och bland annat förhört sex vittnen.

Varför gjorde inte Nord West-föraren det enklaste? Varför sänkte han inte farten?

Hans förklaring, i ett brev till polisen efter delgivning av förundersökningsprotokollet, vittnar om ren panik:

”Efter den första gröna pricken så svängde inte båten som planerat, utan jag gick rätt mot den gröna pricken som på bilden är markerad ´grön prick´, jag klarade den precis på rätt sida, och jag hade fullt rattutslag, precis när jag passerat den gjorde jag fullt rattutslag åt babord, men liksom tidigare reagerade inte båten fullt ut på styrningen. Naturligtvis skulle jag dragit av på gasen, men det är bara att konstatera att just då var min primära tanke att styra undan.”

Rättegången ska hållas i slutet av april.