18 maj, 2018

Banbrytande mätningar har hittat mikroplaster i världshaven

De tävlande lagen i Volvo Ocean Race seglar så långt från land man kan komma. Och mätningar som lagen gjort visar att plastpartiklar har spritt sig även till dessa avlägsna havsområden.

I södra ishavet har det aldrig tidigare gjorts tester för att spåra mikroplast. Det har det nu.

Med hjälp av instrument som finns på tävlingsbåtarna i Volvo Ocean Race togs prover nära det som kallas för Point Nemo, den position på jorden som är längst från land. Det är områden som sällan trafikeras av andra än just jordenrunt-kappseglarna i Volvo Ocean Race.

Dessa banbrytande mätningar presenteras idag (18 maj) i samband med konferensen Volvo Ocean Race Ocean Summit, som äger rum under tävlingens hamnstopp i Newport, USA.

Mätningen nära Point Nemo visade mellan nio och 26 partiklar av mikroplast per kubikmeter. När båtarna seglade närmare Kap Horn mättes högre nivåer med 57 partiklar per kubikmeter.

Nivåer kring 45 partiklar per kubikmeter uppmättes 452 km från Auckland, Nya Zeeland och vid en mätning 1000 km från hamnstoppet Itajaí uppmättes 12 partiklar per kubikmeter. Skillnaden i mätningarna kan förklaras med att havsströmmar för med sig mikroplasterna långa sträckor.

Den mätning med de högsta nivåerna som hittills uppmätts av lagen, 357 partiklar per kubikmeter, gjordes i öster om Taiwan i Sydkinesiska sjön, ett område som leder vidare till havsströmvirveln i Stilla havet där det samlas stora mängder plast.

Dr. Sören Gutekunst på GEOMAR Institute for Ocean Research Kiel har analyserat mätningarna av mikroplaster i labbet i Kiel, Tyskland.

– Detta är de första mätningarna som forskarvärlden har kunnat analysera från denna svåråtkomliga del av vår blåa planet, säger han.

– Tyvärr visar de hur långt och hur mycket som mikroplaster har spritts i våra stora hav och att de nu finns i vad man, fram tills nu, har ansett vara orörda och rena vattenområden.

Mätningarna gjordes av lagen Turn the Tide on Plastic och Team AkzoNobel under den 7600 sjömil långa etappen från Auckland till Itajaí som också är tävlingens längsta delsträcka.

Båtarna samlade också in marinbiologiska uppgifter om temperatur, koldioxidnivåer, salthalt och alger vilket ger en bild av försurningen i havet.

– Den här informationen är extremt värdefull eftersom den hjälper till att fylla våra kunskapsluckor om hur plast bryts ner över flera år och även sprids över hela världen med havsströmmarna, säger Anne-Cecile Turner, som leder Volvo Ocean Race Hållbarhetsprojekt.

– Det är också en barsk påminnelse om hur viktigt det är att vi tar oss an krisen med plast på allvar och politiker, näringslivet och privatpersoner spelar alla en roll i hur vi tacklar problemet.

Jeremy Pochman, medgrundare och Strategichef på 11th Hour Racing, en huvudpartner till Volvo Ocean Race hållbarhetsprojekt säger:

– Under lång tid har vi behandlat havet som en outtömlig resurs. Mätningarna vi ser här från båtarna visar att mikroplaster finns på de mest avlägsna platserna på jorden, ett tydligt tecken på att vi sätter hård press på alla våra hav.

– Det här är offentliga mätningar som är tillgängliga för alla, och som enkelt kan användas för att sätta ljus på faran med engångsplast.

Underlaget kommer från Volvo Ocean Race forskningsprogram. Där har en elitforskningsgrupp satts ihop för att göra mätningar som kan bidra till en bättre förståelse av jordens hav och klimat.

Microplaster är ofta osynliga för blotta ögat och kan ta flera tusen år att bryta ner. Genom att samla in information om nivåerna av dem hjälper programmet forskare att få insikter om hur mycket plast som finns i havet och hur det påverkar marint liv.

– Volvo Cars är stolta över att stötta det här nyskapande forskningsprojektet som handlar om det globala problemet med plast i havet. De senaste mätningarna visar att påverkan från människors beteende har nått de mest avlägsna områdena av våra hav.  Passivitetens tid är slut, säger Stuart Templar, hållbarhetsansvarig för Volvo Car Group.

Volvo Ocean Race forskningsprogram finansieras av Volvo Cars som, för att stötta projektet, donerar 100 Euro per fordon från de första 3000 exemplaren som sålts av nya Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race edition.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan kappseglingen runt jorden och 11th Hour Racing, the Mirpuri Foundation, och andra huvudpartners som Volvo, AkzoNobel, Bluewater, Stena Recyclingoch Ocean Family Foundation.

Nästa etapp av Volvo Ocean Race startar på söndag 20 maj och tävlingen kommer till Göteborg 14–21 juni. Även under hamnstoppet i Göteborg arrangeras konferensen Volvo Ocean Race Ocean Summit.