25 maj, 2018

Nya regler om ansvarsförsäkring för båtar i Danmark

Efter den tragiska olyckan i Köpenhamn med en vattenskoter, då två kvinnor omkom, gäller helt nya regler från och med 15 maj i år. Alla som ska segla, köra motorbåt eller vattenskoter i Danmark måste därför se över sitt försäkringsskydd.

Olyckan som ligger bakom förändringarna inträffade i maj 2017. Två amerikanska kvinnor omkom vid körning med en vattenskoter, där föraren var oförsäkrad. Det blev väldigt mycket skriverier om detta i Danmark och nu har därför lagstiftarna kommit överens om en ny, sträng lag.

Det är svårt att förklara hela lagen och vilka båtar den verkligen omfattar. Här är dock en länk med all nödvändig information: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Speedbaad

Info: https://www.dma.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Speedbaad/Sider/default.aspx

Lagen gäller alla som är i danska farvatten med båt, oavsett nationalitet. Även till exempel en följebåt vid kappseglingar. Påföljden är böter.  Reglerna gäller dock inte dem som seglar utan bara dem som åker motorbåt som planar och vattenskoter (i princip).

Många båtförsäkringar via båtförsäkringsbolag har ansvarsförsäkring. Det som saknas enligt de nya, danska reglerna är ”objektivt ansvar för personskada”.

Info: https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Speedbaade_vandscootere_ansvarsforsikret-.aspx

Info: http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/05/overblik-ny-lov-for-vandscootere-og-speedbaade