9 maj, 2018

Förundersökning om blästring av båtbottnar

Riksåklagaren har öppnat en förundersökning om blästring av båtbottnar. Detta efter en anmälan om blästring på Lövudden i Västerås.

Thomas Björklund, Vice ordförande för KFUM Västerås, observerade den pågående blästringen och har tagit bilderna här intill. Som Båtliv skrev om i nr 3 ska blästring av båtbottnar absolut inte gå till på det här sättet, det vill säga helt oskyddat och i närheten av människor.

– Ärendet handlar om upprepade tillfällen med blästring på Lövudden i Västerås. Detta har skett cirka 20 m från där barn leker och kommer att bada i sommar. Kommunen har blundat för problemen, men föreningen som driver barnkollot har tröttnat på allt mörkande kring spridningen av TBT-gifter och glasfiberspill och tydligen hart riksåklagare och gjort det, säger Thomas Björklund.

KFUM Västerås driver sommarkollo. Föreningen har cirka 300 barn årligen, ett stenkast från en båtupptagningsplats som numera verkar vara en varvsindustri. Det finns även en förskola inom 100 m som nyttjar marken runt om.

– Båtföreningarna som har ett helägt bolag verkar inte alls ta någon hänsyn till omgivningen, naturskyddsområde, grönområde och populärt bad, säger Thomas Björklund.

Ärendet är anmält till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, där kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin har beslutat om förundersökning.

Förtydligande: Blästringen som gjorts på de två båtarna på Lövudden som artikeln syftar på har gjorts i syfte att avlägsna polerande bottenfärg, inte för att färgen konstaterats innehålla biocider.

Blästringen utfördes av ett välkänt företag som håller på med blästring av båtar och efter dialog med Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen. En frivillig anmälan hade gjorts och beslut om skyddsåtgärder hade erhållits. Representant från Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen fanns på plats och inspekterade arbetet.

Måndag 14 maj fick Båtliv besked att åtalet hade lagts ner av åklagaren.

Foto: Thomas Björklund.