15 juni, 2018

Nytt Östersjöprojekt ska hjälpa båtägare

Nu är det bara några veckor kvar tills sommarsemestrarna kickar igång, en tid på året som för många av oss innebär båtliv och semester i skärgården. Fritidsbåtar och båtliv har stor betydelse för vår relation till naturen men innebär också miljöpåverkan. Till exempel leder begränsad tillgång till tömningsstationer och landtoaletter att toalettavfall ofta töms direkt i havet. Något som i sin tur bidrar till övergödning och hälsorisker.

 ”Som båtägare vill man göra rätt, men idag är det svårt att tömma sin båttoalett på ett miljöbra sätt eller hitta en landtoalett”, säger Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop, som leder den svenska delen av projektet BATSECO-BOAT.

 BATSECO-BOAT (Best Available Technology of SEwage COllecting technologies for BOAT tourism) startade i början av 2018 och finansieras av EU:s Central Baltic-program med en total projektbudget av 1,48 miljoner euro. Projektet syftar till att förenkla tömning av toalettavfall för båtägare runt centrala Östersjön.

”Vi vill att toaletter och tömningsstationer ska finnas tillgängligt där båtlivet rör sig. Genom satellitdata och intervjuer med båtklubbar ska vi undersöka var behoven finns och var i skärgården tömningsstationer skulle göra mest nytta.”

 Efter att projektet identifierat platser för tömningsstationer och inventerat tekniklösningar ska de kommuner som ingår i projektet bygga tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar. En viktig del i projektet är också att utreda hur ansvaret för byggande och underhåll av tömningsstationer ska fördelas i kommunerna. Detta då det i många fall är oklart vem som är ansvarig för denna fråga på lokal nivå.

BATSECO-BOAT leds av Åbo universitet (Finland) och partners är Håll skärgården ren (Finland), Ecoloop (Sverige), Campus Roslagen (Sverige), Norrtälje kommun (Sverige), Keep the Estonian Sea tidy (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen ingår i projektets referensgrupp.