5 juli, 2018

Ändrad gräns för bidrag till elutombordare

Riksdagen har lyssnat på båtbranschen och ändrar gränsen för vilka elmotorer som berättigar till bidrag. Kravet på minimum 5 hk tas bort och i stället sätts gränsen från 1 000 W, vilket var extremt viktigt för att få en verklig miljöeffekt.

Enligt ny information från 3 juli på Naturvårdsverkets hemsida ser den nya huvudregeln ut så här:

”Motorn ska ha en effekt på minst en kilowatt. (1000W).”

Dock är det oklart om regeln enbart gäller enbart akterspegelsmonterade motorer. Det innebär troligen att frontmonterade elmotorer på sportfiskebåtar inte omfattas av regeln.

När myndigheten först gick ut med information om att det var möjligt att få ”10 000 kr i bidrag vid köp av en ny elmotor till båten på max motsvarande en förbränningsmotor på 5 hk”. Beslutsfattarna missade dock att för elmotorer anges effekten i Watt (W) och den föreslagna gränsen skulle bara beröra större och dyrare elmotorer, det vill säga en mindre del av marknaden.

Bidraget gäller retroaktivt från 12 april och omfattar, förutom elmotorn, även batteri i de fall de måste köpas separat.

En begränsning till ett bidrag per person för en motor och ett batteri eller batterier. Det går inte heller att få bidrag för både en eldriven utombordsmotor och någon av de andra bidragsberättigade fordonstyperna.