Ändrad gräns för bidrag till elutombordare

Riksdagen har lyssnat på båtbranschen och ändrar gränsen för vilka elmotorer som berättigar till bidrag. Kravet på minimum 5 hk tas bort och i stället sätts gränsen från 1 000 W, vilket var extremt viktigt för att få en verklig miljöeffekt. Fortsätt läsa Ändrad gräns för bidrag till elutombordare