17 juli, 2018

Båtmotorstölderna minskade med 19 procent andra kvartalet

Under det andra kvartalet 2018 minskade båtmotorstölderna med 19 procent. Undantaget är region Bergslagen, där det ökat något.

Flest stölder av båtmotorer sker i polisregion Stockholm. Under januari till sista juni har 415 stölder av båtmotorer anmälts, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med samma period 2017.

I polisregion Väst har 231 stölder polisanmälts, vilket är samma minskning med 30 procent. Region Bergslagen är den del av landet som har haft en ökning av anmälda båtmotorstölder från 47 stycken under första halvåret 2017 till 54 anmälningar i år.

– Ökningen i region Bergslagen beror på ligor som framför allt drabbat Värmland denna båtsäsong, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst.

Under andra kvartalet har antalet båtmotorstölder minskat jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret har 1 057 båtmotorstölder polisanmälts, vilket kan jämföras med första halvåret 2017 då 1 310 stulna motorer anmäldes.

Tips för att minska risken för stöld:

Gå med i Båtsamverkan

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

För att få så bra hjälp som möjligt om din båt blir stulen är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt. Därför kan du i förväg fylla i ett BÅTKORT där du har alla dina uppgifter om båten samlade.

Källa och illustration: Larmtjänst.