22 augusti, 2018

Fler dieselutombordare från Cimco Marine – OXE 125 och OXE 175

Cimco kompletterar sin nuvarande produktportfölj med två nya motorer, OXE 125 och OXE 175. De nya motorerna kommer lanseras på marinmässan METS i Amsterdam 13 november.

Cimco breddar sin produktportfölj till att även inkludera OXE 125 och OXE 175, med effekter på 125 respektive 175 hk. De nya motorerna lanseras på Marine Equipment Trade Show (METS), som är världens största mässa för utrustning, material och system inom det marina området. Mässan hålls i Amsterdam 13–15 november.

Därmed blir företagets produkter intressanta för användare med fler effektbehov. De nya motorerna kommer använda samma kraftenhet från Opel (tvåliters turbodiesel). OXE 125 betraktas som extra tålig och lämpar sig bäst för mindre fiskebåtar och för bruk inom marina olje- och gasfält. I vissa regioner finns det också skattemässiga fördelar i att använda en motor med lägre effekt. OXE 175 riktar sig mot dem som idag använder OXE 150 men som kanske söker en högre toppfart eller behöver ta tyngre last. Motorer med effekt på över 200 hk kommer att utvecklas i takt med att BMW:s treliters turbomotor introduceras.

Prisökningar på OXE 150 och OXE 200 har kommunicerats till Cimcos distributörer, detta med anledning av investeringar och förbättringar som gjorts på produkterna. De nya priserna träder i kraft 1 november 2018. Det blir då den första prisökningen sedan 2013.

– Med den nära förestående återlanseringen av OXE 200 som fortskrider enligt plan och den nuvarande 150-hästkfraftsmotorn i produktion, så kommer tillskotten av OXE 125 och 175 komplettera våra olika motoralternativ som kunderna kan välja utifrån sina särskilda behov. Detta kommer att skapa ytterligare intresse för vår produkt och öka efterfrågan, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.