27 september, 2018

Hjälp för Hjärt- och lungräddning

När det blir kris och någon snabbt behöver Hjärt- och lungräddning (HLR) ä det inte alltid så lätt att komma ihåg hur man gör. Här är en enkel instruktion som visar HLR i praktiken.

Det är Douglas Landvik på William Sea foundation och Ramsövarvet AB som har gjort en enkel och informativ one-page som instruerar hur man ska göra HLR enligt ”Hjärt- och Lungfonden”.

Länka den gärna vidare till båtklubben eller båtförbundets hemsida! Adressen är: https://ramsovarvet.se/hlr/