31 oktober, 2018

Båtmotorstölderna ökar igen

Antalet stölder av båtmotorer minskade under årets två första kvartal. Nu har de ökat igen och ligger på samma nivå under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2017.

Under kvartal tre är stölderna av båtmotorer tillbaka på samma nivåer som 2017. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under 2018 har det polisanmälts 1941 båtmotorstölder, vilket är en minskning jämfört med samma period 2017. Minskningen har skett under de två första kvartalen medan stölderna i kvartal tre är på samma nivåer som året innan. Under kvartal tre har det inträffat 877 båtmotorstölder vilket kan jämföras med 879 anmälda båtmotorstölder under samma period 2017.

Bilden: Motorer från en gömma i Ljungskile dagen före julafton. Foto; Thomas Andersson.

Polisregionerna Väst och Stockholm har tidigare varit mycket utsatta för stölderna, men i båda regionerna har stölderna minskat under alla tre kvartal i år. Däremot ser man en ökning av stölderna i region Syd och Bergslagen. I Syd har stölderna minskat under kvartal ett och två men ökat rejält under kvartal tre jämfört med 2017. I Bergslagen är ökningen i kvartal två och tre. Man kan även se en viss ökning i polisregion Nord.

– Vi ser fler ligor som opererar och de har spridit ut sig mer och mer i landet, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

En förklaring till att stölderna minskat under året kan vara Båtsamverkan men även att båtägarna blivit mer medvetna om stöldriskerna och i allt större grad vidtar brottsförebyggande åtgärder.

Fortfarande är det mycket som försvinner ut ur landet. Larmtjänst uppskattar att cirka 80 procent försvinner utanför våra gränser.

– Mycket går först till Litauen och Polen som är transitländer för detta stöldgods. Vi har sedan sett att det gått vidare till exempelvis Vitryssland, säger Carina.

Till och med 31 oktober i år gjordes 2 140 anmälningar om stöld av båtmotorer. Det kan jämföras med 2 681 under hela 2017.

Källa: Larmtjänst och Polisen Båtsamverkan.