Tullverkets befogenheter ska utredas

Regeringen presenterade 29 april en utredning som ska se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet är att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning. Fortsätt läsa Tullverkets befogenheter ska utredas

Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot misstänkt brottslighet

Regeringen vill ge Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel misstänkt människohandel och utförsel av stöldgods. Förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning. Fortsätt läsa Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot misstänkt brottslighet

Båtstölderna ökar – trots Corona

Spårsändarföretaget NorthTracker rapporterar att antalet båtstölder ökat med 13 procent under 2020 jämfört med 2019.

Pressmeddelande:

– Det är dock glädjande att antalet båtmotorstölder har minskat med 24 procent under 2020. Det är tydligt att Corona har påverkat genom minskat resande och gjort det svårare för ligor att föra ut stöldgods, säger Magnus Bjellqvist, Partneransvarig på NorthTracker och den som ofta leder stöldspårningar tillsammans med Polisen.

Under januari och februari hade Sjöpolisen framgång då de sprängde två större celler i Stockholmsområdet, just innan gränserna stängdes. Att stölderna av båtar med motorer ökade så mycket är dock en oroande trend då det ofta är dyra båtar.

– Under 2020 hittade vi ett 50-tal motorer, fyra båtar med motorerna kvar samt ett antal vattenskotrar. När vi pratar med dom drabbade framgår det att dom inte är medvetna om försäkringsbolagens åldersavdrag när dom tvingas skaffa en ny motor. Ofta blir det flera tiotusentals kronor i självrisk och åldersavdrag. Mycket av det kan man slippa med en godkänd spårsändare, säger Magnus.

Totalt stals 1 733 båtmotorer enligt Brås preliminära statistik för 2020. Det är en minskning med 533 motorer jämfört med 2019. Det stals 1 066 båtar med motor och 549 båtar utan motor. Antalet båtrelaterade stölder inklusive stölder av båtar blev totalt 5 655 stycken. En minskning med 12 procent.

NorthTrackers spårsändare jobbar med det globala GPS-nätverket och fungerar över hela Europa via mobilkommunikation. Som användaren kan man se sin spårsändare via en app i telefonen eller på en hemsida.

Den uppdaterar sin position allt från en gång per dygn ner till en gång i minuten beroende på vilka inställningar man gör. Företaget NorthTracker har enligt dom själva lyckats återta mer än 50 båtmotorer, flera vattenskotrar, båtar och bilar. Deras spårsändare sitter på allt från stora grävmaskiner ner till katter.

Om du funderar på att köpa en spårsändare ska du kontrollera att den är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen och ditt försäkringsbolag. En godkänd spårsändare kan ge försäkringsfördelar som i extrema fall faktiskt visat sig betala hela spårsändarens kostnad.

– Vi har återtagit egendom till ett värde på över 10 Mkr under 2020 och tyvärr ser det inte ut som att Tull och Polis kommer få tillräckligt mandat för att ta ett krafttag med att kontrollera trafiken som lämnar Sverige. Det är väldigt olyckligt att våra politiker inte förstår vilka stora värden som går förlorade säger Carl Bodegård, vd på NorthTracker.

Debattartikel: Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

Det måste bli ett stopp på utflödet av stöldgods från Sverige. Det är budskapet i en ny, stark debattartikel av Sweboat tillsammans med 13 andra bransch- och intresseorganisationer vars medlemmar drabbas hårt av stöldligornas härjningar. Fortsätt läsa Debattartikel: Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

Polisen varnar båtägare: Flera stölder av stora båtmotorer i Stockholm

Polisen går ut med en varning eftersom stölder av större båtmotorer har ökat mycket snabbt i Stockholmsområdet den senaste veckan. Under torsdagen /10/12) gick Polisen ut på sin Facebooksida ”Polisen Båtsamverkan Väst” och varnade för flertalet stölder. Fortsätt läsa Polisen varnar båtägare: Flera stölder av stora båtmotorer i Stockholm

Svag minskning av båtmotorstölderna i kölvattnet av corona-pandemin

Under tredje kvartalet 2020 har det polisanmälts 613 båtmotorstölder. Detta är en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2019. Under årets nio första månader har båtmotorstölderna minskat med 22 procent visar den senaste statistiken från Brå. Fortsätt läsa Svag minskning av båtmotorstölderna i kölvattnet av corona-pandemin

Båtbranschen efterlyser förbättrad identifiering av båten

Försäkringsbolaget Alandia arrangerade ett webinar 18 november med syfte att samla sakkunniga för att diskutera båtstöldbekämpning. Utöver representanter från två andra försäkringsbolag, If och Svedea, bestod panelen av representanter från Tullverket, Polisen, Kustbevakningen, Larmtjänst och Sweboat. Fortsätt läsa Båtbranschen efterlyser förbättrad identifiering av båten

Nu finns hopp om färre båtmotorstölder

Hela Båtsverige jublar över regeringens förslag att ge tullen utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods. – Äntligen, det är något vi kämpat för i många år. Nu gäller att tullen verkligen får de resurser som krävs för att nå effekt, menar Svedea. Fortsätt läsa Nu finns hopp om färre båtmotorstölder

En seger för båtlivet – Tullen ska kunna stoppa misstänkt stöldgods

Enligt ett förslag från regeringen kommer Tullverket från och med 1 juli 2021 att få utökade befogenheter för att kunna stoppa misstänkt brottslighet vid gränsen. Fortsätt läsa En seger för båtlivet – Tullen ska kunna stoppa misstänkt stöldgods

Tullen får nya möjligheter att stoppa stöldgods

Regeringen föreslår att Tullverket får utökade möjligheter att stoppa stöldgods. Detta efter påtryckningar inte minst från Svenska Båtunionen och båtbranschen, som ser hur stora mängder av utombordsmotorer försvinner utomlands. Fortsätt läsa Tullen får nya möjligheter att stoppa stöldgods