Båtmotorstölderna ökade med 19 procent

Under första kvartalet 2019 har stölderna av båtmotorer ökat med 19 procent. Ökningen har främst skett i västra Sverige. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst har sammanställt. Fortsätt läsa Båtmotorstölderna ökade med 19 procent

Stölder av båtmotorer ökar igen

Under 2018 anmäldes drygt 1 700 båtar och 2 500 båtmotorer stulna i Sverige enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en marginell minskning i båda fallen jämfört med året innan. Tyvärr börjar inte 2019 lika bra som 2018. Värst drabbade hittills i år är båtägare i Västsverige.  Fortsätt läsa Stölder av båtmotorer ökar igen

Båtmotorstölderna minskade med 8 procent under 2018

Under 2018 registrerades 2510 stölder av båtmotorer i landet. Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2017. Minskningen ägde främst rum under de två första kvartalen. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå). Fortsätt läsa Båtmotorstölderna minskade med 8 procent under 2018