Kraftig ökning av båtmotorstölderna – fler i juni 2020 än i juni 2019

Vårens nedgång i antalet båtmotorstölder är bruten. I stället är antalet stölder i juni i år på en högre nivå än ifjol. Fortsätt läsa Kraftig ökning av båtmotorstölderna – fler i juni 2020 än i juni 2019

Stölderna av båtmotorer har minskat – hur blir det när gränserna öppnar igen?

Stölder av båtmotorer har minskat kraftigt under coronapandemin. Statistik från Polisen visar att stölderna nästan har halverats under den period då Sverige stängt gränserna. Det bör mana till eftertanke hos våra politiker och myndigheter, skriver försäkringsbolaget Svedea i ett pressmeddelande. Fortsätt läsa Stölderna av båtmotorer har minskat – hur blir det när gränserna öppnar igen?

Kräver svar om Tullverkets rätt att beslagta stöldgods

Ett stopp för att föra ut stöldgods ur Sverige skulle vara effektivt i kampen mot de internationella stöldligorna. Trots löften från inrikesministern har det inte kommit några klara besked, något som en riksdagsman nu kräver. Fortsätt läsa Kräver svar om Tullverkets rätt att beslagta stöldgods

Kraftig minskning av antalet båtmotorstölder – effekterna av Covid-19 märks tydligt

Coronapandemin påverkar stöldstatistiken i Sverige mycket tydligt. Det är lätt att dra slutsatsen att de stängda gränserna ligger bakom att stölderna av båtmotorer har minskat kraftigt när de internationella stöldligorna inte längre kan röra sig fritt. Fortsätt läsa Kraftig minskning av antalet båtmotorstölder – effekterna av Covid-19 märks tydligt

Corona påverkar båtstölderna, men ökning väntas när gränserna öppnas

Enligt polisens senast rapport ökade antalet stulna båtmotorer under januari och februari i år. Från mars och framåt kan man dock se en tydlig minskning i antalet stölder som nu är rekordlåga. Fortsätt läsa Corona påverkar båtstölderna, men ökning väntas när gränserna öppnas

Färre stölder av båtmotorer under första kvartalet

Under första kvartalet 2020 har det inkommit 366 polisanmälningar om båtmotorstölder. Detta är en minskning med 15 procent jämfört med samma period 2019 då det polisanmäldes 432 stulna båtmotorer. Det visar den senaste statistiken från Brå.

Pressmeddelande:

Under första kvartalet har antalet polisanmälda båtmotorstölder minskat med 15 procent jämfört med samma period 2019. Detta skulle kunna vara en effekt av pandemin Covid-19 som påverkar hela samhället i övrigt. Minskningen märks tydligt i mars månad då stölderna har minskat med 42 procent i landet jämfört med samma period 2019 (2020: 117 polisanmälningar, 2019: 202 polisanmälningar).

Diagrammet visar antalet stölder per månad under 2019 och 2020.

I tre av de sju polisregionerna har stölderna av båtmotorer ökat under kvartal ett jämfört med samma period 2019. Dessa regioner är Mitt, Stockholm och Bergslagen. I resterande polisregioner har däremot stölderna minskat under första kvartalet och den största minskningen syns i mars månad.

Källa: Brottsförebyggande rådet.

Trots att stölderna av båtmotorer under kvartal ett ökade i polisregion Stockholm så har stölderna i regionen under mars månad minskat kraftigt (42 procent) jämfört med samma period 2019. I polisregion Väst hade man under första kvartalet 67 polisanmälda båtmotorstölder, en minskning med 44 procent jämfört med samma period 2019 då polisanmälningarna låg på 119 st. Under mars månad har stölderna i regionen minskat med 59 procent.

Källa: Larmtjänst.

Båtmotorstölder – en inblick i hur det går till

Båtmotorstölder är ett allvarligt problem som kan göra båtlivet väldigt besvärligt. En stulen motor kan förstöra semestern, kanske till och med hela säsongen, skapa oväntade och ibland mycket höga kostnader. Dan Monakhov på Ultima Boats ger här sin egen version av hur verkligheten ser ut i en bransch som drabbar många båtägare. Fortsätt läsa Båtmotorstölder – en inblick i hur det går till

Alandia: ”Stölder av utombordsmotorer ett betydande problem”

Försäkringsbolaget Alandia har undersökt statistik på utombordarstölder i Finland och Sverige för åren 2016–2020. Statistiken visar att stölder av utombordsmotorer är ett betydande problem i Sverige jämfört med Finland. Fortsätt läsa Alandia: ”Stölder av utombordsmotorer ett betydande problem”