6 november, 2018

Piratangrepp på Stenafartyg väster om Yemen

Den 3 november rapporterade Stena Imperial ett misstänkt piratangrepp under en norrgående färd genom Röda havet väster om Yemen, på väg från Sydostasien till Rotterdam för lossning.

Sammanfattning av händelsen:

”Två misstänkta mindre båtar upptäcktes närma sig Stena Imperial från babord på 1,5 Nm avstånd. Larmet gick och kaptenen och säkerhetsteamet ombord samlades på kommandobryggan.

Signalraketer avfirades mot båtarna som varningsskott medan de närmade sig fartyget allt mer. Kaptenen skickade ett säkerhetsmeddelande om angreppsförsöket och kontaktade även ett krigsfartyg i närheten. Båda båtarna upphörde att närma sig efter att fartyget avfirat signalraketerna och passerade aktern. En av båtarna som passerat akteröver försökte dock närma sig på nytt och återigen avfirades signalraketer. Då saktade båten in och rörde sig i riktning mot ett annat fartyg.”

– Överlag har piratsituationen i Adenviken lugnat ner sig och det har inte varit några kapningar på väldigt länge. Men då vi går utanför Yemens kust väljer vi att använda vakter på grund av det laglösa tillstånd som just nu råder i landet. Något som skapat samma desperata känsla hos befolkningen, som vi såg i Somalia för ett antal år sedan. Men vi följer utvecklingen nära genom vår säkerhetsavdelning, som också håller ett övergripande öga på situationen över hela världen. Det är mycket viktigt för oss att vidta de åtgärder som krävs för att besättningen ska känna sig trygg och att vi samtidigt följer de regler som gäller lokalt, kommenterar Erik Hånell, vd Stena Bulk.

Stena Bulk använder sig av professionella säkerhetsbolag och teamet består av före detta välutbildade soldater. Normalt är det 3–4 personer i varje team som är med när fartyget går igenom ett högriskområde. De områden då det idag används vakter är när fartygen går utanför Yemens kust samt i Nigeria. Teamet får inte använda sina vapen om inte kaptenen godkänt det. Vakterna lyder alltid under kaptenens order, men givetvis ger de under en sådan här incident sina professionella råd, som han sedan grundar sina beslut på.

– Besättningen ombord på Stena Imperial agerade på ett mycket professionellt sätt under hela incidenten och samarbetade nära med säkerhetsvakterna för att lösa situationen på bästa sätt. Vi sätter mycket högt värde på vår besättning och ser till att de utbildas till att kunna hantera alla sorters situationer på ett lugnt och kompetent sätt. En väl utbildad besättning som arbetar tillsammans med säkerhetsbolaget när man passera den här sortens vatten gör också att vi som ägare känner oss övertygade om deras säkerhet ombord, avslutar Erik Hånell.