13 november, 2018

Elkurs för båtägare i repris

Elsystemet i båtar är ofta en källa till oro och problem. Men rätt skött och installerat är elsystemet istället en stor tillgång och trygghetsfaktor.

Båtägaren Magnus Aldrin håller elutbildning för båtfolk.

– Snart sagt varje gång jag går på bryggan eller vinterplatsen får jag frågor om el, laddning och funktion, säger båtklubbsmedlemmen Magnus Aldrin som leder kurserna.

– Många upplever att el och kablar ligger utanför den vanliga komfortzonen. De vågar inte riktigt röra och man är osäker på vad som är rätt eller farligt, fortsätter han.

De lärarledda kurserna hålls under fyra veckokvällar och tar ett helhetsgrepp på el med start helt från grunden. Ingen tidigare elkunskap krävs; tanken är att alla, utan förkunskaper, skall förstå och själva kunna göra riktiga installationer. Det finns även en intensivkurs under en hel helg, för den som vill koncentrera sina studier.

– Vi varvar teori med praktik, och vi går igenom allt till vad spänning och ström egentligen är, till hur man gör en korrekt kontaktklämning, berättar Magnus.

– El har tidigare för många varit ett ”manligt ansvar”. Detta är helt klart på väg att ändras eftersom det även kommer många kvinnor till kurserna. Det är jättekul att så många är intresserade av sitt elsystem säger kursledaren Magnus.

Rikligt med tid finns för individuella frågor under kursen, många av dessa har även allmänt intresse. Efter kursen erhålls kursintyg på de förvärvade kunskaperna.

För den intresserade finns även en fristående kurs i hur man använder mätinstrumentet, som kan vara till mycket stor hjälp i all felsökning, om det används rätt.

www.elkurs.se