11 december, 2018

Optimistjolle av plastskräp från havet tar form

En optimistjolle byggd av plastskräp från havet håller nu på att ta form. Skräpet har samlats in längs den svenska kusten under året och experter på Chalmers bygger de unika jollarna. Tisdagen 11 december var det premiärvisning av jollebygget.

– Det bästa vore egentligen om jollen aldrig hade kunnat byggas. Visst är det bra om plasten som finns i havet kan tas tillvara och användas som den resurs den är. Men lösningen på problemet med plast i havet är inte att städa utan att stoppa tillförseln. Det är det vi vill att jollarna ska symbolisera, säger Sharon Emanuel, projektledare på Håll Sverige Rent.

Plastskräp i havet är ett av vår tids största miljöproblem. Det mesta av skräpet kommer från land, och har förts ut till havet med vindar och vattendrag. En del av skräpet kommer tillbaka till våra kuster med strömmar och vågor. Under våren och sommaren har frivilliga plockat skräp utmed den svenska kusten. En del av den hårdplast som plockats används sedan för att bygga optimistjollarna av experter på Chalmers.

Plastskräpet har sorterats, malts ner, kapslats in och härdats med Epoxi. Det unika bygget sker inom projektet ”Optimist för havet” som drivs av organisationerna Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet med finansiering av Postkodlotteriet.

Sammanlagt kommer fem jollar att byggas, som sedan ska användas i olika aktiviteter och utbildningar för att öka kunskapen om problemet med plasten i havet.

– Det är fantastisk kul att projektet är igång på allvar. Under 2019 drar vi igång aktiviteter och utbildningar i alla våra klubbar och seglarskolor. Då blir optimistjollarna en viktig symbol för Optimist för havet och att vi alla kan bidra till att lösa problemet med plaster i haven, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör och sportchef på Svenska Seglarförbundet.

För att underlätta skräpplockningen och insamlingen av plast har fyra av Sjöräddningssällskapets stationer som ligger i extra utsatta områden fokuserat på att sprida information och att samla in skräp, bland annat med hjälp av optimerade miljöräddningssläp.

– Det känns viktigt att bidra till att minska nedskräpningen av våra hav. Genom projektet kan vi sprida kunskap och engagemang, och på sätt minska tillförseln av skräp till havet, säger Jessica Nauckhoff, projektledare på Sjöräddningssällskapet.

 

Fakta

Cirka 30 m3 hårdplast har samlats in av frivilliga personer under våren och sommaren 2018 längs med den svenska kusten. Allmänheten, frivilliga sjöräddare och andra aktörer har varit med och plockat. Sjöräddningssällskapet har optimerat fyra miljöräddningssläp för att underlätta insamlingen av skräpet. Sammanlagt ska fem jollar byggas.

Bygget sker på SSPA Sweden AB av Christian Finnsgård, forskningschef, och John McVeigh, båtbyggare och seglare samt Giada Lo Re, docent vid Chalmers Tekniska Högskola.

Det främsta syftet med projektet är att visa hur mycket skräp som hamnar i havet och på så sätt bidra till att minska tillförseln.

Optimist för havet

Optimist för havet är ett treårigt samverkansprojekt som drivs av Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet med finansiering av Postkodlotteriet.

Bilden: En jolle av återvunnet plastskräp från havet i vardande. Foto: Anders Mikaelsson SSPA.