22 januari, 2019

Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Pressmeddelande:

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster innan de släpps ut i vattendrag och hav. Mikroplast innebär plastpartiklar som är mindre än 5 mm i storlek.

– Det är ett spännande projekt som spänner från kunskap till teknik och beslutsfattande. Vi hoppas att det ska kunna ge konkret nytta för en oerhört viktig marin miljö: Östersjön. Vattnet har inga gränser och därför är det extra viktigt att vi gör det tillsammans med våra kollegor i Östersjöländerna, säger Marinette Hagman, vice forskningschef på Sweden Water Research.

Projektet har tre fokusområden:

  • ökad kunskap om var mikroplaster kommer ifrån och hur de rör sig,
  • utvärdering av teknik, som kan minska mikroplast eller minska läckage av mikroplast innan de når vattendrag,
  • öka kunskap och engagemang hos beslutsfattare genom förslag om hur man kan implementera kostnadseffektiva metoder för att minska mikroplast.

– Vi vet idag inte speciellt mycket om mikroplast. För att kunna göra tillförlitliga analyser av hur mycket mikroplast det finns i vattnet så behöver vi standardisera våra mätmetoder. Utan det är det svårt att fastställa hur mycket plast det finns i miljön, var den kommer ifrån eller hur vi ska arbeta för att minska den, säger Marinette Hagman.

  • FanpLESStic projektet omfattar åtta länder med kust mot Östersjön: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Litauen, Lettland och Ryssland.
  • Totalbudget är 2 968 068,80 euro, ca 30 miljoner SEK, och är finansierat av EU Interreg, samt även Naturvårdsverket för de svenska parterna Sweden Water Research och Luleå Tekniska Universitet.
  • Projektet pågår från 1 januari 2019 till 30 juni 2021 och koordineras av forskningsbolaget Sweden Water Research, projektledare är Carina Svensson med lång erfarenhet av internationella projekt.

Bilden: Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster. Foto: Pixabay.

Källa och foto: Sweden Water Research AB.