5 februari, 2019

DockSense – assisterad tilläggningsteknik

Raymarine DockSense är ett nytt assisterat tilläggningssystem och den första intelligenta assisterade tilläggningslösningen med objektavkänning och rörelsesensor för fritidsbåtar.

Pressmeddelande:

DockSense-systemet använder FLIR:s kamerateknik för att synliggöra objekt samt använder videoanalys för att integrera information som hämtats in från omgivningen med båtens driv- och styrsystem och på så sätt hjälpa båtägare med tilläggningsmanövrar på trånga platser. FLIR meddelande dessutom att Prestige Yachts, ett varumärke i Groupe Beneteau, kommeratt bli först med att demonstrera tekniken.

Att lägga till med båten kan vara en stressig upplevelse, även för de mest erfarna kaptenerna. Ofta gör vind och strömmar uppgiften svårare och olyckor vid tilläggningen kan bli till dyra reparationer och säkerhetsrisker. DockSense-systemet är utformat för att förstärka en kaptens manöverförmåga genom att utnyttja Virtual Bumper-zonteknik kring båten. Om ett föremål som en pollare eller en annan båt stöter på Virtual Bumper aktiverar DockSense automatiskt styrkorrigeringar och gaskommandon för att undvika föremålet och hjälpa kaptenen lägga båten på plats.

DockSense använder GPS- och AHRS-positionsteknik (Attitude Heading Reference System) för att kompensera för vind och strömmar så att båten når sin plats utan drama eller dyra kollisioner. Raymarine DockSense-systemet inkluderar flera FLIR-kameror för maskininspektion, en central bearbetningsmodul samt DockSense-appen som körs på Raymarines Axiom-navigationsdisplay. Systemet integreras med moderna joystick-drivsystem och assisterar vid styrning och gaspådrag för att hjälpa kaptener att lägga till smidigt.

Info: www.raymarine.com/docksense